Kam vede běžná strava ?


Ptáte se, co je myšleno pojmem „běžná strava“? Řekněme, že strava průměrného středoevropana, která je částečně tradiční a částečně „obohacená“ globalizací o prvky typu „fast food“ apod.

Přijmeme-li názor, že strava – výživa má postupně vliv na naši vitalitu, zdravotní projevy a zdraví jako celek, pak musíme konstatovat, že něco není v pořádku.
Pohlédneme-li na statistiky, které hovoří jasně o tom, jaké nemoci nás trápí, v jakém věku přicházejí a kolik z nás se na danou problematiku musí začít léčit, musíme opět konstatovat, že něco zásadního není v pořádku.

Například Češi i Slováci zaujímají už dlouhá léta první příčky světových statistik v počtu onemocnění rakovinou tlustého střeva. Proč? Nemůže to souviset také s nedostatečným příjmem vlákniny, bakteriální rovnováhou ve střevě a s nedostatečnou schopností těla zbavovat se toxinů?

Kolem 50% se nás léčí na srdečně-cévní potíže. Co děláme špatně, že každý druhý z nás má oficiálně tento problém? (A kolik je těch, kteří jej mají jaksi neoficiálně?)

Mělo by nás zarážet – a to dříve, než nás „to začne i bolet“!

Podle všech indícií naše běžná strava a životní styl většinou dostatečně nepodporují či naopak přetěžují tělesnou biochemii natolik, že časem někde něco selže. Ty stovky a tisíce na sebe navazujících procesů, ve výsledku rozhodují o tom, zdali se citíme zdraví či nemocní, výkonní či unavení, veselí či smutní...

Přestože laik nemůže (ani nechce) všem těmto procesům rozumět, a odborníci jednotlivých oborů se utápějí v detailech, zdá se, že je nejvyšší čas otevřít oči alespoň před skutečnosmi, které můžeme vidět a to i jako neodborníci.

 

Strava podle krevních skupin - krevní skupina je jeden z ukazatelů, které potravina nám škodí či pomáhá. 

Dělená strava - léty prověřený stravovací přístup využívající pozitivních kombinací potravin pro ulehčení trávení, zlepšení zdraví i hubnutí. 

Přijatelná strava - když nechceme dělat rychlé a zásadní změny, ale přesto si ceníme svého zdraví.

Středomořská strava - seznamte se s některými detaily středomořské stravy, a podstatnými rozdíly stavu zdraví tamní populace. 

Detoxikační strava - přísnější stravovací režim vedoucí ke snížení toxické zátěže organismu. 

Odkyselující strava- strava, jejíž úkolem je stabilizace pH organismu. Poměr kyselých a zásaditých látek v organismu může být klíčový pro bezproblémový chod tělesné biochemie a tudíž pro zdraví jako celek. 

Strava nouzového řešení - strava, která organismu razantně krátkodobě odlehčí a nastartuje regeneraci těla.