Pohlavní orgány – hormonální systémPohlavní orgány souvisejí s mateřstvím a jejich největší (nejdůležitější) funkcí je rozmnožování. I duchovní medicína je podobného názoru, ačkoli podle ní se na pohlavních orgánech odráží i naše vnímání partnera a rovněž působení rodičů na dítě. Nezapomínejte, že první ženou, kterou pozná dítě (chlapec), je matka, a prvním mužem, jehož pozná dítě (děvče), je otec. Již tady se může zrodit budoucí nefunkčnost pohlavních orgánů. Stačí, neumožníme-li svému dítěti poznat první rodičovskou lásku, neuvidí-li, jak si jeden druhého vážíme, jak se navzájem hladíme a podporujeme. Naopak stačí velmi málo, aby si naše dítě myslelo, že je na obtíž a že nám stojí v cestě. Výsledky si zkuste spočítat sami. Pokud nebudeme zavírat oči před realitou a podíváme se na stav pohlavních orgánů, asi nám do smíchu moc nebude. Výtoky trpí snad každá druhá žena, poruchy cyklu snad ani nebudu komentovat (uvědomte si, že kdo srovná cyklus hormony, ten ho v pořádku nemá), stále víc přibývá neplodnosti, rakoviny prsu nebo dělohy stoupají geometrickou řadou atd. Co to asi tak může znamenat? Znamená to, že náš partnerský život se nachází ve velmi špatném stavu. Čím dál tím víc vyznáváme materiálno a vzdalujeme se základním přírodním zákonům. Hlavně zákonu lásky. Manželství je pro mnoho lidí zbytečný přežitek a stále více lidí vyznává volný sex. Možná si to neuvědomujeme, ale půjde-li to takto dál, staneme se planetou přestárlých a nemocných obyvatel. Snažme se, alespoň každý sám za sebe, něco málo změnit. Važte si svých partnerů, i když to vždy nemusí být zrovna lehké, a pamatujte, že nikdy nedostanete nic, co vám nepatří. Z oblasti nauky o karmě je známo, že k sobě mohou být přivedeni jen ti lidé, kteří se mají od sebe něčemu naučit, nebo si něco dořešit z minulosti. Vězte tedy, že mnohem lepší pro váš budoucí život bude žít se svým partnerem a snažit se vyřešit vše, co mezi vámi stojí. Jste na to dva! Nehoňte se zbytečně za pozlátky, neživte se zbytečnými fixními představami růžových brýlí. Od žádného problému neutečete a po krátkém čase zjistíte, že tam, kde jste utekli, je to mnohdy daleko horší. Utíkáme-li před životem, bude to na nás po čase vidět. Život nás poznamenává hormonální poruchou cyklu. Tuto poruchu poznáme v diagnostické oblasti pro pohlavní orgány nad horním rtem a to vodorovnou vráskou .

 


 

 

Poruchou cyklu samozřejmě mohou trpět jen ženy. Tyto ženy navíc mají rády souvětí: „Už aby to bylo za mnou.“ Pamatujte, že utíkat se věčně nedá. Dnes před sebou překročíme hromádku, zítra obejdeme kopec, ale pozítří tu horu musíme slézt. Stejnou vráskou se vyznačuje i porucha cyklu prodlouženého, jen s tím rozdílem, že se jedná už na první pohled o osoby pasivní, nic neočekávající nebo nadměrně sevřené smutkem, jakoby bez života, vesměs s nižší teplotou těla. Tady může docházet až k chybějící menstruaci. Je zvláštní, že u 80 % vesměs mladých dívek od 15–20 let, které mne navštívily v poradně, jsem zjistil, že byly v mládí hospitalizovány a že si to všechny z ně­jakého důvodu dobře pamatují. Co způsobilo tuto poruchu? Mohlo to být odtržení od matky? Zatím se zdá nejúspěšnější léčba pomocí lymfatické masáže v kombinaci s Oceanem21, Noni ( pozor , na trhu je mnoho rádoby noni a když jsem viděl výsledky testů, tak polovina výrobků s tímto názvem nemůže fungovat. ) Jeřáb ptačí a elixír Feminin.

Dalším důvodem potíží těchto postižených jsou jejich maminky. Podle mne takovéto dívenky teplo matčiny náruče příliš nepoznaly a o tom mě také matka jedné z dívek dost jednoznačně přesvědčila. Na otázku, jak se svou dcerou vychází a jak se jí věnuje, mi odpověděla: „Víte, já podnikám, ale pracuji doma a holka ví, že když něco potřebuje, může za mnou přijít. Jsem vedle v pokoji.“ Tolik odpověď. Co si o tom myslíte vy? Mně totiž z toho vyplývá, že si ta matka neuvědomuje, že ta dívenka, které je teprve 15 let, potřebuje v prvé řadě maminku.

Dalším dosti rozšířeným problémem jsou výtoky, poševní záněty, poruchy sliznic atd. Tyto nalezneme na bradě pod dolním rtem v podobě malých svědivých červených vyrážek, které mohou být podobné až oparovým skvrnám.

 


 

 

Při výtocích se nám může stát, že nalezneme trochu sekretu také v koutku očí pacientky. Nicméně výtok jako takový nám ukazuje na nespokojenost či zlobu partnerky v partnerském životě. Podle dalších prvků se dá zjistit, je-li tou příčinou muž nebo zda žena má se sebou problémy a neumí krotit své choutky. Muž je „příčinou“, když vyrážky pokryjí pravou část od brady ke rtu. Zde hledejme smír a ne vztek. Zvláště když muž v životě chybí, zkoumejme, zda naše nároky na kvality a hodnoty neposouváme příliš vysoko .

Pohlédneme-li na stranu levou, vidíme, že život nás nenaplňuje a že bychom chtěli více, že naše představy se prolínají se sny. Přestože naše růžové brýle ztratily svá skla, hledíme rádi alespoň přes obroučky, které omezují náš pohled, a před­stavujeme si, jak to může být krásné, místo toho, abychom je konečně odhodili a uviděli v celé šířce, jak je to krásné .


 

 

Jestliže se však nepoučíme a dále tvrdohlavě trváme na tom, že nás život podvedl, že jsme se mohl mít lépe (s jiným), že život se má využít (a ne prožít), pak se nám nad zornicemi, spíše vlevo, udělá toxický prach. Jakoby slunce vstávalo nad horami, ale tak pěkný příznak to zase není. Je to výraz arogance a ega. Tam, kde začíná arogance, vše ostatní končí. Ještě chvíli a už máme možnost v duhovce rozeznat problém ve vaječnících nebo vejcovodech, podle znaků, známých již z předešlých stran .

 


 

 

Zde již Damoklův meč velmi těžce dosedá na naši hlavu. Vesmír plní všechna přání. A jestliže vy, vdané ženy, matky, nebo i vy, dívky, tohle nepochopíte, budete napravovány. Kdysi bylo normální, že žena chtěla mít dítě. Dnes, v  těch lepších případech, si klademe různé podmínky – až postavíme barák, až si koupíme byt, až budu mít auto, až budu mít našetřeno, až se podívám do Orientu. To jsou ty lepší případy, přičemž vaše základní myšlenka „teď ne“ zní pro vesmír jako rozkaz. Važte si toho, že to dítě můžete mít, jiné mnohdy už poučené by dnes daly diamantovou horu za možnost mít dítě, a to již pravděpodobně nebude možné. Při své přednáškové činnosti se setkávám s mnoha různými lidmi a jednou jsem byl v rámci kulturního programu pozván, abych udělal přednášku na internátě kadeřnic (14–16 let). Nebudu popisovat, co bylo vidět ve tvářích těchto dívek, když jsme se bavili o možných negativních dopadech prostředků, s nimiž budou pracovat, na jejich zdraví, až jsme se dostali k oblasti mateřství. To, co jsem tehdy slyšel, mnou hluboce otřáslo. Z některých stran se ozývalo něco o postavě, někde to byly připomínky daleko tvrdší: „Přece nebudu taková kráva jako matka, abych se nikde nepodívala“, a podobné výroky, které se sem snad ani nehodí. A už jsme u dalšího problému a tím je porucha rovnováhy testosteronu a estrogenu. Jestliže se poruší rovnováha těchto hormonů, nastává naprostý zmatek v těle, mysli i duši. Ženy hrubnou a začínají se pokrývat ochlupením. Nejdříve na holeních a stále výš, až se objeví knírek pod nosem. Máme před sebou ženu, v níž se skrývá mužský princip. Pokud tato žena nepochopí a nezačne se o sebe více starat (myšleno na bolest duše), pak v další fázi začne pelichat jako muž. Vypadávání vlasů u žen není a nikdy nebylo normální. Depilací a příčesy či parukou svůj problém nevyřešíte.

Tyto ženy dosti často trpí na poruchy vaječníků, zvláště pokud se jedná o tvorbu cyst. Ty můžeme diagnostikovat na tvářích v oblasti tváří .

 


 V zakreslené oblasti se mohou tvořit vyrážky nebo i uhry, což je znamením tvorby cyst na vaječnících , ale také u mužů na varlatech a prostatě. Taktéž si všimněme mastné pokožky na čele, nose a bradě.

LedvinyPrvek voda (viz orgánová ružice) v sobě zahrnuje ledviny, močový měchýř a pohlavní orgány. Ledviny v organizmu plní několik funkcí. Hlavní funkcí ledvin je kontrola a regulace tělních tekutin. Je-li přísun tekutin větší, ledviny začnou vylučovat více moči. V případě, že dojde ke ztrátě tekutin (např. úrazem, průjmem) nebo je příjem nedostatečný, začnou ledviny vodu zadržovat.

Další funkcí ledvin je vyrovnávání acidobazické rovnováhy. Když se změní alkalita krve nad určitou hranici, ledviny změní alkalitu moči a dochází opět k rovnováze. Proto můžeme jednoduchým testem pH moči zjistit, jak to s tím naším překyselením vlastně je. PH moči je 7, tedy, mělo by být.

Nutno zde připomenout ještě jednu důležitou funkci ledvin, a to vylučování škodlivin a zbytku rozpadu bílkovin.

Z duchovního hlediska se odráží na zdraví ledvin naše partnerské vztahy. Neděláme-li mezi lidmi rozdíly, máme-li všechny rádi a přitom na nich nelpíme, základní funkce budou naprosto bezchybné. Kdykoliv přesáhneme hranici harmonie mezi námi a okolím (např. máme o něco nebo někoho strach, nadřazujeme se nad něco nebo někoho, způsobujeme někomu bolest nebo jednání okolí bolí nás), začínají se spouštět nápravné mechanismy prostřednictvím poruch funkcí ledvin. Samozřejmě i žárlivost patří k neklamným známkám disharmonie ledvin (a zároveň srdce a jater). Kdykoli tedy na vás začnou působit nápravné mechanismy, zvolněte a uvažujte. V průběhu této kapitoly uvedu ještě několik příkladů, abychom trochu pronikli pod tenkou slupku duchovních příčin a mohli tak lépe zvládat problémy s tím související.

Ledviny jsou dvě stejně jako partneři. Pravá reprezentuje muže a problémy ve vztahu ve smyslu „ON“ a levá reprezentuje ženu a problémy ve vztahu ve smyslu „ONA“. Ledviny a problémy s jejich funkčností můžeme diagnostikovat pomoci iris diagnostiky na pravém i levém oku. V pravém oku ledvinu pravou, v levém oku ledvinu levou .

 


 

 

Špatná funkce odvodnění se projevuje otoky na různých místech těla a zároveň vaky pod očima.

 
 

Při nadměrné tvorbě a špatném vylučování kyseliny močové se nám pod očima objeví tmavé kruhy (až mnohdy modročerné). K tomuto znaku ještě pozorně prohlédneme obvod duhovky, zda tam nenalezneme tzv. bílé chomáčky vaty ( viz konstituce – hydrogení).

Ve své podstatě odráží tento problém možné sklony ke dně a revmatismu. Tyto dvě choroby bývají spojovány s psychic­kými spolupříčinami jako je panovačnost, lítost, agresivita, nesmiřitelnost, dominantnost (vzpomeňte na „vdovské kosti“), obviňování ostatních, obviňování sama sebe. Většinou si lidé, kteří již těmito chorobami trpí, zpočátku stěžují na prochládání končetin nebo nadměrné pocení. Velmi dobře jsou rozpoznatelní, protože si neustále stěžují na malé věci a mají takový naříkavý tón hlasu. V případě, že jejich největším problémem je strach, pak je poznáte při prvním podání ruky. Jejich dlaň je většinou mokrá, studená a bez sevření.

Jakmile přijdou ženy (resp. hlavně ženy) do poradny a už z dálky je evidentně vidět zablokovaný žlučník, v první řadě kontroluji v duhovce symboly pro močový měchýř .

Ve velké většině zde nacházím známky zánětu. K zánětu močového měchýře dochází po extrémním prožití pocitů strachu.

Trochu jiná situace je u lidí, kteří si nesou tuto zátěž z minulých bytí. Ve velké většině trpí opakovanými záněty močového měchýře – je možné, že minulé bytí prožili s nepříliš velkou dávkou citu a lásky a brali život velmi požitkářsky. Znám jednoho člověka, jenž má velké problémy s ledvinami, močovým měchýřem i se zažíváním. Dlouze jsme spolu rozebírali, o čem vlastně život je a nemohli jsme najít klíč k jeho závažným problémům. Celý jeho život byl jako velká houpačka, kde se střídaly úspěchy a prožitky neúspěchů. Jeho partnerka je velmi silná osobnost, dominantní, pragmatická, urážlivá, vztahovačná atd. K tomuto spojení určitě nedošlo náhodou. Pak se vše vysvětlilo: tento muž přiznal, že v době minulé neměl ten nejlepší přístup k životu a k ženám, k lidem vůbec. Ženy pro něho podle jeho vlastních slov „neměly větší hodnotu než žrádlo pro psy“. Tím se objevil klíč k jeho starostem a strastem. Život mu pouze nastavil zrcadlo jeho vlastního chování v minulosti. Musel pochopit, že každý úspěch, bohatství a sláva by měla být vyrovnána citem a láskou. Můžeme mít vše, co chceme, na co si jen pomyslíme. To poslední slovo je dosti důležité, protože myšlenka má obrovskou sílu. Pro názornost uvedu příklad: půjdeme do nové práce, na obchodní schůzku nebo nabídnout své nápady, ale před vstupem do místnosti si pomyslíme: „Stejně to nevyjde“. Už tam ani nemusíme chodit, protože právě jsme použili myšlenku k tomu, aby vesmír zablokoval náš úspěch. Dejte pozor na své myšlenky. Skuteční mistři vědí, že ještě než cokoliv v reálném čase proběhne, v našich myšlenkách, slovech a činech je již dávno rozhodnuto. Čili v životě, i part­nerském (ledviny), my rozhodujeme o tom, co a jak se bude dál dít, a když nastane čas sklizně a my musíme sklidit ovoce svých představ a my­šle­nek, případně i činů, nezlobme se a netrapme svou duši i tělo. Berme to, co přináší život tak, jak to přichází. Plánujme si vědomě budoucnost v tom duchu, jakou ji opravdu chceme mít – v lásce a štěstí, beze strachu a bez obav z bu­doucnosti. Uveďme své chování a jednání do souladu s přírodou, lidmi, rostlinstvem i zvířaty a budeme mít mnohem méně problémů.

Dalším znakem nedobré funkce ledvin je mramorové rozdělení bělma. Je to znak selhávání ledvin a tyto příznaky můžeme často sledovat u dialyzovaných pacientů. Selhávání ledvin nám signalizuje, že se již velmi silně příčíme přírodním zákonům a že tím někomu velmi ubližujeme. Třeba si vezměte člověka, který jen své okolí využívá, nebo oplácí dobro tím, že jen bere výhody, a v době, kdy by bylo potřeba podpořit a vrátit lásku danou, se otočí zády a věnuje se raději radovánkám života (vztah matka–syn) nebo odchází v této době k jiným partnerům (vztah muž–žena). Tito lidé by si měli uvědomit, že nejsou jenom oni na světě a že každý jednou bude potřebovat pomoc. Nevnímají-li první signály a neumí-li v sobě najít pocit vděčnosti, nápravné mechanismy je nakonec nasměrují k tomu, aby byli na této pomoci závislí (viz dialýza). Také dlouhodobá nedostatečnost energie v oblasti ledvin je velmi viditelná v oblasti ledvin. Na obrázku vidíme obraz ženy z chladných vztahů, která za vše viní své okolí a rodinu. Všichni za něco můžou a ona je ta nešťastná a nepochopená. Následně však můžeme diagnostikovat weragutuv záhyb a pod očima vrásky zklamání ze vztahů. Obočí nemá ani řád , ani sílu, ani houževnatost, ani směr. Vždy když vidíme takto řídké obočí, zároveň vidíme nízkou porci energie pro život.

 


 U mužů se objevuje častěji onemocnění prostaty nežli močového měchýře. Prostata má dvě základní funkce. Má jednak vylučovat sekrety pro zvlhčení vývodu močové trubice, jednak vylučovat sekret, který je součástí ejakulátu. Nejčastějším problémem prostaty je její zduření, jehož důsledkem bývá časté nutkání močit bez možnosti vyloučit plný močový měchýř. Prvním základním znakem problémů se zduřenou prostatou je, že při močení jsme stažení a nemůžeme tzv. močit „obloukem“, ale jen jakoby bez tlaku. Prostata v těle je zároveň zásobárnou zinku pro muže. Ostatně je prokázáno, že jestliže máme problémy s prostatou, vykazujeme velmi nízké hladiny zinku. Zinek je minerál, jehož dostatečná přítomnost poukazuje na člověka vysokých morálních kvalit. Možná, že někteří politici a podobně vysoce postavení lidé by mohli před nástupem do úřadu prokázat krevním obrazem jeho přítomnost a hodnoty…Prostata se také z duchovního hlediska považuje za část obrazu našeho ega. Je to obraz naší schopnosti a čistoty chování k ženám. Jestliže naše ego povyšuje muže na pány tvorstva, využívající ženy jen ke svému potěšení, zpohodlnění svého života, případně střídáme-li partnerku za partnerkou (bez ohledu na bolest, jež svým přelétavým způsobem svým partnerkám způsobujeme, a nejen jim), pak nápravné mechanismy začínají brzdit naše počínání zduřením prostaty až nádorem. Záleží na tom, v jakém stadiu se nacházíme.

 


 

 

Navíc je na tomto snímku velmi dobře vidět dvě vrásky , které vybíhají od koutku oka směrem k líci. Právě to jsou ty vrásky zklamání ze vztahů. Kolem duhovky je navíc vidět modro-šedivý oblouk, který ukazuje na špatný stav cév, jejich ztrátu pružnosti. Vše se však motá kolem vztahů. Zbytnění prostaty je vidět na otoku pod okem. Ne vždy se však takto projevuje. Někdy jde o zvrásnění, někdy naopak o hluboké kruhy pod očima.

Dosti rozšířeným problémem ledvin, jak u mužů, tak u žen, jsou ledvinové kameny a ledvinový písek. Tyto neduhy nalezneme v kruzích pod očima v podobě hrudek nebo v bělmu v podobě černé skvrny (takto i pod očima). Dalšími prvky , které nám naznačují tvorbu kamenů, jsou tzv. přeložená víčka).

 


 V horní oblasti čela můžeme diagnostikovat kameny pomocí temného zabarvení nebo i skvrn . Zároveň nám tento diagnostický prvek může poukazovat na tvorbu cyst nebo infekcí v ledvinách. Infekci nebo zánět v ledvinách či močových cestách objevíme ve stejné zóně, jen barva je jasně červená. Mohou tam být i červené skvrny, které někdy svědí. Ledvinové kameny a písek považuje duchovní medicína za rány, které uštědřujeme lidem kolem. Jsou jako šípy, jež jim v myšlenkách (když se na ně zlobíme) vstřelujeme do zad. Nebuďme tedy těmi střelci a ledviny nám poděkují tím, že budeme ušetřeni bolesti, spojené s od­chodem kamenů a písku.Někdy také slýcháme, že někomu ukradli dětství. Slýcháme o zneužitých osobách. Víte, my když dospějeme, máme spoustu snů a plánů. Máme děti a jakoby nic je do našich plánů přiřadíme. Ukliď, odnes ,dones a další naše výmysly mohou být ještě v pořádku, ale co když neznáme míru. Co když si uděláme z dětí levnou pracovní sílu? Stavíme dům a nejstarší dítě dostává úkol, stává se rodičem. Musíš hlídat, uklidit, uvařit, nakoupit atd. Nebo si pořídíme pozemek a začneme farmařit a co s dětmi. Nesmí být přece líní a tak je pod tlakem naženeme na galeje, promiňte, na pole. Děti si, ale chtějí hrát, chtějí ochutnávat svět. Také může být zneužíváno i fyzicky a doslovně a to už jsou opravdové extrémy. Všechny tyto typy zneužití můžeme vidět na tzv. vrásce" zneužití".

 


 

 

Jestliže se však tento jev s léty prohlubuje,pak se může na této vrásce vytvořit jakoby tuková sraženina, která poukazuje na ne zcela vyrovnaný stav v oblasti rodinných vztahů a to může vyústit ve vážnou chorobu pohlavních orgánů a nebo u žen prsou. Taktéž je pak zasažen  lymfatický systém.

Pomočování dětí je jednou ze specifických kapitol poruch ledvin a močového ústrojí. Nechci teď mluvit o fyzických problémech, vrozených vadách či nachlazení a infekci, tuto kategorii můžeme najít u problémů výše popsaných v kapitole o močovém měchýři. Chtěl bych upozornit rodiče (spíše jen matky), kteří bojují s tímto problémem svého potomka ve věku, kdy je dítě již školou povinné. Jedná se o jednoznačně psychickou poruchu, kdy se dítě domnívá, že je doma navíc a  na obtíž. Když mi přicházejí drobkové s tímto problémem do poradny, jejich matky na otázku: „Jste rozvedená, svobodná matka?“ nejčastěji odpovídají: „Ano“. Jsme u kořene problému. Tyto děti z vás podvědomě cítí, že v určitých chvílích jsou navíc. Není to tím, že byste je nemilovaly, ale že na ně přenášíte momentální emoce. Vezměte si příklad: zavolá vám přítel, abyste s ním šla večer do kina. Nejprve vás naplní radost, ale pak si vzpomenete, že máte dítě a co s ním. Takže nejdete, ale ještě chvíli to ve vás hlodá, že nemůžete. Nebo cítíte, že jste našla toho pravého a chcete si ho pozvat domů, ale ouha – je tam dítě a co vaše soukromí? Těchto příkladů může být tisíc, ale snad jste pochopily, že to není o nelásce. Většina maminek, které u mne byly, by za své ratolesti daly život, a přesto tyto problémy jejich drobkové měli. Vždy jsme našli stejnou příčinu. Proč to na děti takto působí? Děti se ještě dlouho po svém narození vracejí ve svých snech do svého pravého domova a zbavují se po „cestě domů“ všeho, co je za ten den zatížilo, a tak vzniká problém pomočování. Je třeba sjednotit své myšlenky a zkusit dát dohromady svého drobečka a partnera. Každopádně to jde a pak nemusíme mít strach, že nám život utíká, a že dítě v jistých fázích představuje překážku. Není tomu tak a vy to dobře víte. Zda-li se jedná o funkční poruchu močových cest a nebo močového měchýře zjistíme také v duhovce . Hledáme znamení zánětu nebo přímo degeneraci tkání .

 


 
PlíceDalším v okruhu orgánové růžice je prvek kov, čili plíce – tlusté střevo (obr. 103). Plíce jsou orgánem, do něhož se přivádí z pravé srdeční komory „unavená“ krev, která se tu zbavuje oxidu uhličitého a obo­hacuje kyslíkem. Takto okysličená krev je znovu vedena do levé komory srdce, a odtud do celého těla. Vidíme, že tento orgán nahradit nelze, a měli bychom si ho vážit tak, jak si to jeho postavení v organizmu zasluhuje.

Z duchovního hlediska vyjadřují plíce naši schopnost brát a dávat (nádech a výdech). Jakmile neumíme brát, přijímat, anebo chceme-li jen brát, vzniká problém s nádechem. Naopak, zapomeneme-li na to, že v přírodě by mělo být vše v harmonii, a bu­deme-li jen dávat, zaměří se nápravné mechanismy na náš výdech. Vzpomeňte si na slovní obraty, které nás provázejí celý život, jako např. „já je vydusím“ (častý vztah nadřízený–podřízený), nebo přímluva matky k otci na dovolené, „nechej je alespoň chvíli volně dýchat“. Vidíte, že již dávno vlastně známe duševní funkce jednotlivých orgánů. Vlastně víme všichni všechno, jen o tom takto neuvažujeme. Závažnějším problémem je však astma. Tento problém mají většinou lidé, kteří se cítí být většími, jsou potlačeny jejich mocenské požadavky, křečovitě drží otěže majetku, velmi silný je u nich strach ze ztráty, ale velmi rádi berou. Astmatici, zamyslete se nad sebou a svým konáním, které si možná nesete z minulých bytí, a zkuste něco pro sebe i druhé udělat. Slovo „astma“ pochází z řečtiny a značí „úzkoprsost“. Chceme-li se zbavit astmatu, měli bychom se více otevřít světu, přestat lpět na materiálnu, nebát se nových věcí. Když chceme brát, musíme také dávat, jinak si jednoho dne vezmeme naposledy.

Jiné je to s kašlem u dětí. Už v předchozí kapitole (slezina) jsme mluvili o tzv. „udušených dětech“. U těchto dětí může problém vyústit od lehké anémie až po projevy nočního kašle nebo spouštění krve z nosu či zápal plic. To vše nám říká: rodiči, zamysli se, uvolni smyčku na krku svého nejbližšího a místo trestu používej dlaň k hlazení. Jen tak se může stát prožívaná nemoc zbytečnou a může navždy z něho, ale i z tebe odejít!

Plíce můžeme diagnostikovat v hlavní zóně na tvářích, kde jsou ohraničeny svým párovým orgánem – tlustým střevem.

 


 

 

. Na těchto místech diagnostikujeme různé vyrážky, tukové kuličky, stav pokožky (je-li mastná, plíce jsou obloženy tukem a hlenem). Nebo různé barevné nuance: živě červená – zánět, růžová – porucha plic – dušnost, namodralá – porucha plic, dušnost. U po­sled­ních dvou bývá jako spolupříznak často k vidění nateklá, zavodnělá tvář i tělo. Bílá až průsvitná – možné Tbc, namodralá až nafialovělá (jen skvrny) – možnost místních stagnací v plících, ale také vnitřního krvácení.

Chceme-li si zkontrolovat kondici a konstituci našich plic a zjistit, která plíce je na tom lépe, podívejme se na nosní dírky zespodu. Takto vypadají i vaše plíce. Je-li pravá dírka mohutnější – je i mohutnější či relativně kondičně lepší vaše pravá plíce.

 


 

 

Stejně tak nám ukazuje tato nerovnováha nosních dírek, nerovnováhu ve vztazích. Jestliže máme pravou dírku větší, máme daleko menší problémy přijmout muže či část života, kterou prezentuje mužský princip. Nebo je pravá dírka norma a levá je zúžená, pak tedy je potíž ve vztahu s matkou základně a z ženským principem následně. Znám ženu, která má pravou nosní dírku přicpanou nosní přepážkou. Nos má stále citlivý už po dobu několika let. Když jsme probírali dětství této ženy, naráželi jsme jen na samé problémy. Otec alkoholik a odešel, další otčímové a další trápení, které vyvrcholilo několikatiletým psychickým a fyzickým terorem. Jak má takováto osůbka nalézt normální harmonický vztah? Jde to , ale těžko. Vždy bude mít v nevědomí tu krutost mužů a velmi složitě se mužům bude otevírat. I když tady a teď bude věřit, někde v hloubce sebe sama bude mít vytvořeny bariery. Je také velmi zvláštní, že tyto osůbky inklinují k silným ženám. Ve velkém procentu se stává, že pokud máme disharmonii s mužským principem, budou nás přitahovat stejní rádci. Stejně poškozené dušičky, které jakoby znaly cestu, ale znají ji??? Je rada řešením ega nebo duše? Můžeme tedy radit rozumové pojetí nebo pojetí lásky. Může nám tedy radit osoba, která sama neví co se sebou? Vždy si pečlivě zvažme, kým se necháváme ovlivnit.A pánové , pokud máte takovouto partnerku, jen láska a trpělivost by měla vést vaše kroky. U nosu ještě zůstaneme. Na chřípí nosu můžeme diagnostikovat stav průdušek.

 

 

 

Jestliže se budeme dále zabývat plícemi a vyu­ži­jeme diagnostiky z duhovky, můžeme najít diagnostický bod ve 200300 na oku levém a 9001000 na oku pravém.

 


 

 

Temný mrak, který tam můžeme najít, může být také znamením toho, že dotyčný překonal zápal plic. Tyto domněnky můžeme zkontrolovat dle vypadávání vlasů nad čelem, ale není to vždy pravidlem. Záleží na tom, v jakém věku k zápalu plic došlo. Sám jsem zápal plic prodělal ve dvou letech – oko o tom dosti zřetelně vypravuje. Na ruce diagnostikujeme jako zónu plic palec od kořene až po koneček . V této zóně můžeme objevitzačervenání – znamení zánětu, modrofialové zabarvení – stagnace dýchacích funkcí, nazelenání – rakovina. Také konečky prstů podrobené podrobnému zkoumání nám mohou leccos napovědět o stavu plic. Bílé konečky např. znamenají hlenovou akumulaci plic. Červené konečky znamenají přetížení oběhového systému, srdce a plic. Také objeví-li se zatvrdlina a k tomu purpurové zabarvení ve středu dlaně, je to znamení dlouhodobějšího problému dýchacího aparátu (hlenová a tuková akumulace).

 

Tlusté střevoNejdůležitější funkcí střev je funkce trávicí a vylučovací. Částečně se potrava stráví v žaludku, zde dochází i k jejímu vstřebávání stěnami, ale tu nejdůležitější část trávení přenechává žaludek dvanáctníku a tenkému střevu. Sem se vlévá největší množství enzymů, žluče i šťáv a vnitřní strana tenkého střeva je poseta velkým množstvím střevních klků, které mají zabezpečit daleko větší vstřebávání živin z potravy. V tlustém střevě se již vstřebává velmi málo. Je to například voda, minerály a vitamíny. Nestrávené zbytky smíchány se zbytky látek trávicího procesu (žluč, hlen, tuk, sekrety z pankreatu atd.) se nám pomalu v tlustém střevě stlačují a pokračují dál k vyloučení.

Poruchy střev můžeme rozdělit do několika kategorií. Záněty, poruchy peristaltiky (posunu střev), srůsty, nádory a ta nejhorší porucha, zácpa (neprůchodnost střev). Funkci tlustého střeva můžeme sledovat na duhovce.

 

 

Z duchovního hlediska je střevo „cesta“. Představuje naše prožitky, křivdy, náš vztah k materiálnu, ale také je naším kompasem na cestě životem. Když přijde problém, vnímavý člověk se zamyslí a hledá příčiny svého oslabení. Jako příklad může sloužit úplně nejběžnější problém – zácpa. Kdyby se udělala opravdu objektivní statistika u žen a všechny, i ty, které nevědí, že tímto onemocněním trpí, by popravdě odpověděly, asi by to bylo zarážející procento. Dle mého odhadu má problémy z vy­prazdňováním 70–80 % žen.

Duchovní spolupříčinou je i fixace těchto lidí na materiální věci. Příliš lpíme na věcech minulých, na starých a nepotřebných myšlenkách, svůj šatník neustále plníme a vše v bytě je nám líto vyhodit, protože to má vazbu k minulosti. Můžeme také mít nedořešené situace se svými rodiči (přestože nám to tak nepřipadá). To neznamená, že bychom stále mysleli na krize z dětství, ale když se ve našem okolí stane něco podobného, trochu nás to sevře a minulost se opět otevře. To vše mohou být nepříjemné ­příčiny zácpy.

Když přijdou lidé s takovýmto problémem, mé první doporučení zní: „Přistavte ke svému bytu kontejner a vy­hoďte vše nepotřebné, co vás za ta léta obklopuje. Podobně to udělejte se šatníkem. To, co jste na sobě neměli víc než rok, by už nemělo mít ve vašem šatníku místo. Tyto věci nemusíte vyhazovat, darujte je třeba Červenému kříži či sociálně slabším“. Jsem rád, že už v mnoha případech se tito lidé vrátili a problémy skutečně odezněly (samozřejmě, že nejen tímto).

Zácpu poznáme nejlépe na duhovce a to podle věnečku, který je utvořen z nervových vláken a je těsně kolem zornice.

 
 

Signály zácpy lze rovněž pozorovat v oblasti nad obočím. Tato oblast je jakoby temnější. Oblast nás upozorňuje na zažívací a dýchací obtíže a nalézá se z obou stran centrální zóny jater a žlučníku .

 
Naopak průjmy se vyznačují ve stejném diagnostikovaném poli začervenáním. Jako průvodní jev se často objeví vlhký dolní ret. Dále můžeme naleznout změny na okrajích tváří. Zde nám hlavně napoví zabarvení kůže a její vzhled. Červená po okrajích tváří značí zánět, zelená rakovinu, hnědá nebo hnědočerná(znaménka) degenerace tkání. Jestliže je na lícních kostech patrný otok střídající se s vráskami, v celém aparátu střev nastává hromadění přebytků a hlenu.

 
Samozřejmě, že se problém v tlustém střevě, podobně jako u tenkého, projevuje na rtech zduřením tentokrát vnější části dolního rtu .

 


 Takto zduřelé tlusté střevo je plné tuků, hlenu a jiných odpadů metabolismu. Jestliže dlouhodobě neléčíme nedostatečnost střev (neúplné vyprazdňování) nebo dokonce zácpu, máme ty nejlepší předpoklady k hemeroidům (ačkoliv toto je onemocnění oběhového aparátu), k rakovině rekta, zvýšenému cholesterolu anebo dalším plísňovým a alergickým onemocněním.Rty na druhém snímku ( se dvěmi šipkami) patří pětiletému chlapci, který chodí na stolici 1x za DESET dnů!!! Rodiče víte jak chodí na záchod ta vaše ratolest?

 


 Šipky ukazují na váčky které již se tvoří pod rtem. Tyto váčky naznačují vážný stav v příčném tračníku.

 

Čisté střevo je základ zdraví! V žádném případě si však nemysleme , že stačí použít nějakou metodu ( např. kolonhydroterapii) a můžeme trápit tělo dál. Navíc podle mého selského rozumu je tato výše uvedená metoda víc na škodu , jak k užitku. Proč? Tenké a tlusté střevo je propojeno tzv. ileocekalní chlopní. Je to z toho důvodu, aby se odpad z tl. střeva nedostal zpět do tenkého. To by byla naše smrt. Jenže my touto metodou vyčistíme dočista, dočista tl. střevo, že nám zůstane bez ochranného hlenu a potřebných látek , z chlopně se vyvalí agresivní svinčík, který útočí přímo na sliznici. Víte , možná se vám to zdá tvrdé, jenže ono není. Logicky si odůvodněme proč tam jdeme – protože máme problém, a ten není jen v tl. střevu. Dá se však tato metoda aplikovat dvěmi způsoby . 1.) je potřeba před aplikací držet min 1měsíc perfektní dietu , ve své podstatě bez živočišných produktů a min ? roku po aplikaci jako mimino s přídavky bakterii střevní flóry. 2.) při aktuálně akutních stavech. Jinak tohle neplatí o klystýru. Ten je velmi pozitivní pro střevo i pro tělo. Vím , že při potížích ve střevech se zrovna dobře nežije, jen zvažujme cesty nápravy . Důležitým ukazatelem správné střevní rovnováhy je náš jazyk. Měl by být čistý, bez povlaku a nerozpraskaný. Jestliže však má povlak, je předpoklad, že v našich střevech jsou akumulovány plísně a kvasinky, které můžou v důsledku vyvolat záněty, mykózy a to všude v i po těle .

 

Následně může takováto mykóza skončit rakovinou. Znovu tedy přistupme k zrcadlu a v mnoha případech velmi opatrně na sebe vyplázněme jazyk. Jestliže tam povlak je, je ve střevech i mykóza...

 

 

 Plísně a mykózy se však projevují také deformací nehtů. Jde zároveň o chronický nedostatek živin, hlavně minerálů. Chceme asi všichni mít pěkné vlasy a nehty, tak doplňujme co je třeba a problémy ustanou.

 


 

ŽaludekŽaludek je orgánem, který je umístěn zhruba ve středu našeho trávicího systému. To proto, že trávení nezačíná v žaludku, jak si někteří myslí (což lze vypozorovat podle jejich chování při jídle), nýbrž již v ústech. Mudrci Orientu přisuzují ústům v tomto ohledu obrovský význam a vzpomeneme-li si opět na rčení „žaludek nemá zuby“, mohli bychom tento význam pochopit. Podle orientálních metod by měl nemocný přežvýkat jedno sousto až 200–krát, zdravý člověk 30–krát. Důležité je totiž nejen rozmělnění potravy, ale i velmi dobré proslinění. Podívejme se na realitu a rázem nám bude jasné, proč je u nás tolik lidí postižených problémy s trávením. Závodní jídelny mají skutečně něco společného se závodem, a zde si neodpustím svou hořkou zkušenost z doby dětství, kdy jsme již od školky byli nuceni jíst jako o závod. V  těch horších případech, kdy si silnější jedinec své tempo nedal vzít nebo nedejbože tuhle stravu nechtěl, se použily represivní akce a milému loudálkovi se pomalu „tlačilo jídlo do krku“ a stálo se nad ním jako ve vězení, až se někdy drobek i pozvracel. Možná se vám to zdá morbidní, ale sám znám tento případ, a není ojedinělý. Chtěl bych věřit, že se dnes už takové metody nepoužívají (chtěl jsem původně napsat zvířecí metody, ale to bych se hodně dlouho musel omlouvat zvěři, protože ta tak hloupá není).

Další nevhodnou metodou je zapíjení během jídla nebo těsně před jídlem a po něm. Při takto naředěných šťávách nelze prostě nic trávit. Ještě horší je to s kombinováním potravin. Uvedu další příklad, který si pamatuji ze školy: páteční oběd. Asi již víte, kam mířím. Přece skvělá gulášová polévka a  její ještě skvělejší doplněk, buchty! Vím, že i po několika desetiletích se ještě někde najdou takové kombinace. Těmto kuchyním posílám vzkaz: na buchty použijte jako ozdoby věnečky se stuhou a textem pro žaludek: „odpočívej v pokoji“. Opravdu je nutné, abychom si ze svého organizmu dělali popelnici? Já vím, že tělo i tak agresivní kombinace nějakou dobu vydrží, ale jak dlouho? Dnes už není problém, aby i velmi mladý člověk školního věku trpěl vředovou chorobou žaludku, hemeroidy, plísňovým onemocněním, překyselením, chronickou zácpou či dalšími ještě méně příznivými problémy. Je to spuštěný alarm, který by měl donutit člověka k zamyšlení. Faktem zůstává, že spousta lidí raději chodí s klapkami na očích, dokud se to netýká jich samotných nebo jejich nejbližšího okolí. Prosím, abyste tyto klapky sundali a ponechali je navždy minulosti. Mějme na paměti jedno krásné přísloví: „Kdo si dnes neudělá čas na zdraví, bude si muset zítra udělat čas na nemoc.“ Opravdu velmi přesně vystihuje současný trend, kdy na nic není čas a na setkání v pohodě u jídla v rodinném kruhu mnohdy není čas ani v neděli. Znám pár příkladů z okolí a za všechny snad jeden. Jedná se o tří­člennou rodinu s odrostlejším dítětem. Manželé podnikají, a tak se doma scházejí až vpodvečer, a pak rychle polotovar do mikrovlnky (nebo že by dnes friťák?). A ještě dotaz k synovi: „Ty párky sis ohřál?“ Dnes nemají čas, a co zítra? Bohužel musím konstatovat, že tohle není ojedinělý obraz rodiny a že dnes je stále častějším jevem. Vím, je těžké mnohé věci změnit, ale dejme si alespoň předsevzetí, že se budeme snažit a začneme třeba s málem. Vše má svůj význam.

Z duchovního hlediska má žaludek specifické místo. Budeme-li pozorněji naslouchat svému jazyku a zjistíme, že téměř každé slovo má přenesený význam, dozvíme se vše ze zaběhnutých slovních spojení nebo starých přísloví. Např.: nemohl to spolknout“leží mu to v žaludku“toto nemůžu strávit“, ale také láska prochází žaludkem“, nebo na to nemám žaludek“. Jestliže kolem nás vzniknou situace, které neumíme nebo nemůžeme řešit a budou nás trápit – zákonitě to odnese žaludek. Žaludek nalezneme na duhovce.

 


 

Závist, ta nesmrtelná teta, nás provází od počátku tohoto světa. Nějakou dobu tu s námi určitě bude chtít ještě zůstat, je však jen na nás, jestli jí to dovolíme. Mnozí lidé si myslí, že jsou stejně dobří jako ti úspěšní, ba ještě lepší, jen neměli bohatého strýčka či štěstí, a proto to není spravedlivé. Proč zapomínáme na podstatu života? Naše jediné jmění, které máme, je naše duše a naše zkušenosti, nic jiného nemáme. S tímto jsme sem do života přišli a s tímto jměním zase budeme odcházet. Vše ostatní je pomíjivé, a přece i na to ten úžasný dar život pamatoval. Nikdo nám nikdy nezabrání potěšit se právě rozkvetlou růží, procházkou po lese, osvěžující koupelí v řece, nebo potěšit se ničím nezaměnitelným pocitem při ležení v trávě a koukání do oblak. Jsme nesmírně bohatí, ale pro šeď a plech pozlátek na své pravé bohatství zapomínáme.

Hlavní oblastí pro diagnostiku konstituce a kondice žaludku je střed nosu, od kořene až po jeho špičku. Můžeme zde najít nadměrně prokrvenou kůži, což ukazuje na nadměrně překrvenou sliznici. Klademe velké nároky nebo právě prožíváme silnou stresovou situaci.

 

 

 

Bílé a žluté pupínky nám ukazují, že se stejně potahují i stěny žaludku hlenem a tukem. Zatvrdliny nám naznačují, že co bylo dříve krásnou měkkou žaludeční sliznicí, je dnes šedým tvrdým kamenem. Při tomto potažení může daleko častěji docházet k utvoření žaludečního vředu. Z duchovního pohledu se stalo, že nemůžeme nebo nechceme něco strávit. Že máme problémy a nerovnováhu hlavně v oblasti financí. Dnes není opravdu vůbec žádný problém se do finanční pasti dostat. Je to vše však znovu o sebevědomí. Jsme opravdu spokojeni z naším ohodnocením. Dostáváme skutečně to co si za svou práci zasloužíme? Na tyto otázky si umí odpovědět asi každý, ale něco s tím udělat to už je těžší. Tady již se lišíme, právě svou reakci na vzniklé situace. Někteří z nás budou reagovat přímě a z největší pravděpodobnosti neonemocní. Někteří z nás se však uzavřou a budou vnitřně nespokojeni, plni hořkosti a kyselosti. Vždyť kde je přeci ta spravedlnost. Děláme stejně, stejné věci a přeci mě hodnotí jinak. Člověk by řekl banalita dnešního věku. Ano je to banalita , jenže právě takovéto postoje jsou spouštěči žaludečních problémů s vředovými chorobami. Ten poznáme podle iris diagnostiky tak, že utvoříme kolem zornice pomyslný čtverec, přičemž v jeho rozích můžeme nalézt malou oranžovohnědou tečku.

 


 

 

Je-li žaludek extrémně sevřený nebo naopak uvolněný až zduřelý, poznáme to podle tvaru úst a horního rtu .

Rty sevřené...

 


 

 

Rty uvolněné až zduřelé

 


 

 

Překyselení nám zase ukazuje „bílé halo“ neboli jasně bílý věneček kolem zornice. Překyselení je vlastně jakýmsi předskokanem žaludečních vředů nebo reflexní choroby jícnu.  Jak si přivodíme překyselení žaludku  sami naším myšlením a konáním? Je to vlastně určitá forma nepochopení. Malý příklad za všechny. Měl jsem klienta, který léta letoucí dělal v jednom podniku. Protože již tomuto podniku dal svých třicet let, myslel, že tam zůstane až do důchodu. Neříkal , že by byl se svou prací spokojený, ale byl to už zvyk. Najednou přišlo propouštění a on zůstal jako opařený , že své jméno našel mezi prvními, kteří měli odejít. Nemohl, či spíše nechtěl to pochopit. Trápil se , hořekoval a lál na společnost, jen přijmout to – v žádném případě. Mluvili jsme spolu možná hodinu, kdy se mu viditelně začalo ulevovat a začal zase svítit. Co se vlastně , ale stalo? Přišel z dosti rozjetým překyselením celého zažívání. Po několika minutách jsme se dostali k výše popsanému. Udělali jsme krátký rozbor situace a přišli jsme na to , že sám již chtěl několikrát odejít, ale neměl tolik sebevědomí, aby odešel. Také mu bránil strach, strach ze ztráty , že sice práce, kterou dělal, jej již nenaplňuje, ale co když nové projekty nevyjdou, tak mám jistotu. Osud (karma) nám hned ukáže jakou jistotu máme, až jsme z toho někdy překyselení. Sám si tedy přivodil propuštění a zároveň , sám to nechtěl přijmout. Musím dodat, že tento pán to pochopil a dnes má prosperující firmu. Dnes si říká jen jediné – „ proč mě nevyhodili o dvacet let dřív“? Proto se snažme vidět věci, jakoby se nás netýkaly a jak bychom je řešili , kdyby nebyly naše. Uvidíme , že překyselení velmi rychle ubude.Na potíže s dvanáctníkem nebo jeho vředy nám dosti jasně poukazují koutky úst, jsou-li začervenalé, příp. je-li na nich prasklina či vyrážka .

 


 Problémy s ústím jícnu či jícnem nám ukazuje vrch horního rtu. Např. může být začervenalá kontura horního rtu, nebo se mohou zde vyskytovat tukové kuličky, případně mohou být na horním rtu vyrážky či pupínky.Při vředovém onemocnění může být diagnostikována bolest v žaludku před jídlem, při jídle nebo i dlouho po něm, a zároveň může pálit žáha. Při akutních stavech – náhlá ostrá bolest, zvracení částeček krve, krev ve stolici a černé stolici – je nutno vyhledat okamžitě lékaře.Dlouhá léta před vředovou chorobou a před překyselením žaludku, nás však tělo varuje a informuje, že neděláme co je správné. Náš den má začínat snídani, samozřejmě, že ne v 6 ráno, ale posnídat bychom měli. Nejlepší pokrm po ránu je jahelná kaše. Dává energii, prohřívá , neobsahuje lepek a nezatěžuje. Jestliže nesnídáme nebo snídáme , ale špatně, projeví se nám to prasklinou ve středu jazyka nebo mapami ( můžou být po celé ploše jazyka ). Je to počáteční stav varování těla , při špatných návycích výživy. Na prvním obrázku je mírně viditelná jedna skvrna (označeno černou šipkou) a zároveň se tvořící prasklina uprostřed. Na druhém obrázku už je stav pokročilejší, prasklina je hlubší a zároveň je již vidět masivní povlak , který signalizuje silné překyselení organismu a špatnou činnost celého zažívání.

 


  

I když někteří poví, že se jim dobře tráví, souvislosti s jiným poškozením ( rýma až rakovina ) v tomto nehledají. V dnešní době jde hlavně o konzumaci cukru. Je to opravdový mor dnešního věku. Můžete varovat jak chcete a přesto se setkávám několikrát denně s nemocemi vyvolanými z konzumace této drogy!!!Zamysleme se nad touto situací, přehodnoťme svůj postoj a prosím: nekupujme si své děti cukrem!“ .A dědečkové a babičky, pokud se již vaše děti rozhodli a chtějí tuto situaci řešit, nekazte jim to. Mnohokrát se setkávám s nešťastnými rodiči, kteří chtějí něco pro své často nemocné dítě udělat a Vy je tlačíte do rozhodnutí, že buď budou za vámi chodit na návštěvy plné úplatků nebo budou mít děti zdravé, ale bez babičky a dědy. Uvědomme si , že největší sladkostí života je bezpodmínečná láska a ta rozhodně neuškodí v jakýchkoliv dávkách.. ( obr. 102). Je to jednoduché a prosté.