Příznaky hypoglykémie

 

Komplexní výživa, Pragma 1989, str113-116

 

Ochablost, která je v dnešní době tak běžná, je považována za jeden z nejběžnějších projevů hypoglykémie. Dr. Sam Roberts ve své knize „Vyčerpání“ odhaduje, že nejméně 50% práce vykonávané v USA je prováděno lidmi, kteří trpí slabostí, ale nepovažují tento stav za nic neobvyklého a nestěžují si na něj. Nízká hladina cukru v krvi může ale zhoršit stav mentálního zdraví ještě více, nežli zdraví tělesné, protože ochuzuje velmi jemný nervový systém a mozek o tak potřebný kyslík.

 

Hypoglykémie je někdy nazývána „velký imitátor“, protože dovede napodobit mnoho duševních i tělesných poruch. V důsledku toho je mnoho lidí chybně diagnostikováno jako neurotičtí. Naopak se ukázalo, že u pacientů, kteří byli léčeni psychoterapií, byla polovina hypoglykemiků. Následující tabulka shrnuje pozorování, provedené u 1.100 pacientů. Ukazuje nesmírnou rozličnost příznaků, způsobených hypoglykémií, spolu s četností jejich výskytu.

 

Příznak 

Procenta výskytu (%)

Nervozita  94
Podrážděnost 89
Vyčerpání  87
Omdlévání, závratě, chvění, studený pot, záchvaty slabosti  86
Deprese  77
Závratě  73
Ospalost  72
Bolesti hlavy  71
Poruchy trávení  69
Zapomnětlivost  67
Nespavost (probouzení se a neschopnost znovu usnout)  62
Nepřetržité obavy, nepodložený strach  62
Duševní zmatenost  57
Vnitřní chvění (svírání žaludku)  57
Bušení srdce, rychlý puls  54
Bolesti svalů  53
Strnulost  51
Nesociální, asociální či antisociální chování  47
Nerozhodnost  50
Záchvaty pláče  46
Nezájem o sex (u žen)  44
Alergie  43
Nedostatečná koordinace  43
Nedostatek koncentrace  42
Křeče v nohou  43
Neostré vidění  40
Škubání svalů  40
Svědění a mravenčení kůže  39
Lapání po dechu  37
Náhlé pocity dušnosti a nedostatku dechu  34
Potácivost  34
Vzdychání a zívání  30
Mužská impotence  29
Bezvědomí  27
Noční můry, noční děs  27
Revmatická arthritida  24
Fobie, strach  23
Neurodermatitida  21
Sebevražedné sklony  20
Nervový kolaps  17
Křeče  2

 

Co způsobuje hypoglykémii?

Během trávicího procesu jsou všechny strávené uhlovodany (cukry a škroby) přeměňovány na

glukózu, což je jediný uhlovodan, který může naše tělo využít. Po jídle, zvlášť po sladkém jídle, prudce

stoupne hladina cukru v krvi a slinivka začne vylučovat inzulin. Glukóza se rychle dostane téměř do

všech buněk těla a inzulin pomáhá při přeměně glukózy na glykogen, což je kompaktnější forma

glukózy, který je uschováván v játrech pro budoucí potřebu. Slinivka je ale pouze součástí tohoto

mechanismu. Celý proces začíná v glukoreceptorech, což jsou nervové buňky v mozku, které jsou

citlivé na glukózu. Z nich impulzy putují do nadledvinek, hypofýzy, jater a konečně do slinivky. Je to

složitý řetězec reakcí, při nichž škodí příliš málo cukru právě tak jako příliš velké množství, i když

nedostatek není smrtelný. Dále jsou při tomto procesu přítomny hormony, které přeměňují glykogen

zpět na glukózu, a tím zvyšují hladinu glukózy v krvi. Těmito hormony je glukagon, který je vylučován

slinivkou, a adrenalin, vylučovaný nadledvinkami. Neustále tak vlastně probíhají protichůdné reakce,

které se navzájem vyvažují, takže hladina cukru v krvi je udržována na poměrně stabilní úrovni.

Jestliže tento proces selže a hladina cukru příliš klesne, dochází k hypoglykémii.

Mimo případů, kdy je nadměrná tvorba inzulinu způsobena nádorem na slinivce, existuje několik

funkčních příčin hypoglykémie. V některých případech je příliš aktivní slinivka, která vylučuje

nadměrné množství inzulinu i při velmi nízké hladině cukru v krvi, dědičnou záležitostí. Někdy je

příčinou hypoglykémie příliš malá reakce slinivky, a inzulin se tedy dostane do krve až tehdy, když je

hladina cukru v krvi opět nízká – tomu se říká retardovaná hypoglykémie.

Další příčinou může být rovněž příliš nízká hladina glukagonu a adrenalinu, což jsou hormony, které

vyrovnávají činnost inzulinu. Hypoglykémie může být dále způsobena alergiemi či špatnou koordinací

autonomního nervového systému. Dalšími faktory vzniku této poruchy jsou přílišná konzumace

alkoholu, tabáku, kávy a kofeinu, přejídání se a emocionální stres. Ať už jsou důvody jakékoliv,

hypoglykémie se vyvine narušením rovnováhy procesů a substancí, které regulují hladinu cukru v krvi.

Teoreticky je cukr ideální potravinou, která zvýší hladinu cukru v krvi. Skutečnost je však taková, že

cukr je jedna z potravin, které by se měli hypoglykemici vyhýbat. Cukr totiž nakonec způsobí snížení

hladiny cukru v krvi. Proč?

Konzumace cukru

Cukr, který sníme, přechází přímo do krve, kde dojde ke zvýšení jeho hladiny. To podnítí slinivku

k tvorbě inzulinu a cukr je rychle vstřebán do tkání. Za normálních okolností je přebytek cukru rychle

využit. Inzulin se však rozkládá daleko pomaleji a tedy ještě několik hodin po spotřebování cukru

koluje v krvi a snižuje jeho hladinu ještě dále, pod hodnoty původní. Tím jsou vyvolány příznaky

hypoglykémie a touha po cukru. Takže vlastně vzniká začarovaný kruh. Předpokládá se, že hlavní

příčinou zvýšeného výskytu hypoglykémie v USA je nenasytná konzumace rafinovaného cukru, která

již dosáhla v této zemi přes 50 kg na osobu za rok.

Cukr, jak jsme si již vysvětlili, je palivem, které dodává tělu teplo a energii. Bílkoviny, tuky a komplexní

uhlovodany, jejichž zdrojem jsou např. kukuřice, fazole, brambory a chléb, dodávají rovněž energii,

ale jsou v těle štěpeny pomalu, protože jejich molekuly jsou velmi komplexní. Toto pomalé štěpení

znamená, že glukóza je uvolňována do krevního oběhu postupně, narozdíl od cukru, jehož návaly nutí

slinivku k nadměrným výkonům při tvorbě inzulinu.

Problémy tedy začínají nadměrnou konzumací cukru, která příliš zatěžuje slinivku. Občasné sladké

hody mohou být více či méně efektivně překonány, ale jestliže se stane nadměrná konzumace

rafinovaných uhlovodanů běžnou, přetížení mechanismu, který reguluje hladinu cukru, překročí

určitou mez a dojde k jeho poškození. Může dojít i k přecitlivělosti slinivky na cukr, která pak

produkuje více inzulinu, než je potřeba k zachování normální hladiny cukru v krvi. Výsledkem je

neustále snížená hladina cukru v krvi, která ochuzuje mozek a nervový systém o tolik potřebný kyslík

a způsobuje nespočetné příznaky hypoglykemie.

Dalšími faktory, které způsobují hypoglykémii, jsou káva (zvláště s cukrem) a kofeinové nápoje,

které přispívají k tvorbě hypoglykémie působením na nadledvinky, mozek, a játra, zatímco dochází

k zaplavení krevního oběhu cukrem. Dalšími faktory jsou kouření (vstřebávání dehtu a kyselin),

přílišné solení, které ochuzuje tělo o draslík, dále alkohol a stres a alergie, které kladou přílišné

nároky na nadledvinky. K hypoglykémii rovněž přispívá nedostatek zinku, chromu, některých B-
vitaminů (zvl. kyseliny pantotenové), magnézia, draslíku, vitaminů E a B6. To všechno napovídá, že je

hypoglykémie především záležitostí špatné výživy.

Vliv cukru na tělesné pochody daleko přesahuje rámec metabolismu uhlovodanů. Tempo, jakým

je glukóza štěpena v buňkách, částečně ovlivňuje tvorbu mastných kyselin a oxidaci, tvorbu

cholesterolu a akumulaci ketonů. Důkazy napovídají, že rafinovaný cukr přispívá k uskladnění tuků

více než kterýkoliv jiný uhlovodan, s výjimkou alkoholu. Jinými slovy – cukr znamená vyšší hladinu

cholesterolu a větší náchylnost k infarktům a k vysokému krevnímu tlaku. Během posledních 70 let

se strava lidí v západních zemích změnila: místo komplexních uhlovodanů (obiloviny, brambory atd.)

jíme více jednoduchých cukrů. A studie opakovaně ukazují, že je to přemíra cukrů v naší stravě, a ne

tuků, co vede ke zvýšenému výskytu chorob věnčitých cév srdce.

Důležitým faktorem je i stres. Při stresu je vyloučeno více adrenalinu, a to způsobuje uvolnění více

cukru z jater. Opakovaný stres může způsobit poruchu nadledvinek, což vede k omezené schopnosti

těla se se stresem vypořádat. Jestliže k tomuto dojde, snadno podlehneme depresím a objevují se

příznaky hypoglykémie. Mnoho lidí trpí depresemi, aniž si uvědomuje, že příčinou je přemíra stresu.

Odhaduje se, že stresem trpí každý sedmý dospělý jedinec.

Diagnóza a léčba

Hypoglykémie je diagnostikována stejně jako cukrovka testem tolerance glukózy. Dr. Robert Atkins

považuje tento test za jeden z nejdůležitějších, kterým by se měl člověk podrobit. Test se provádí na

lačný žaludek. Odeberou vám vzorek krve a pak vypijete roztok se 100 gramy glukózy. Potom jsou

odebrány další dva vzorky krve v rozmezí 30 sekund, pak 5 dalších v rozmezí jedné hodiny. Zkrácená

verze testu, která trvá 2 hodiny, je dostačující k odhalení cukrovky, ale na diagnózu hypoglykémie

je to příliš krátká doba. Výsledkem je pak to, že nemálo hypoglykemiků je označováno lékaři za

hypochondry, protože někteří lékaři neberou v úvahu možnost hypoglykémie. Mnoho lékařů ji stále

považuje za vzácnou poruchu, ačkoliv bylo studováno velké množství pacientů, a bylo shledáno, že

je naopak velice běžná. K rozpoznání této poruchy musí výše popisovaný test trvat ne méně než 6

hodin. Jestliže trvá 1-2 hodiny, závěry, týkající se hypoglykémie jsou zkreslené. Výsledky testu by

měly být poté zhodnoceny lékařem, který se specializuje na výživu a který může rovněž doporučit

vhodné individuální doplňky a dietu.

Léčba hypoglykémie dietou

Dieta, doporučována k léčbě hypoglykémie význačnými výživáři, Carlotem Fredericksem a Robertem

Atkinsem, se skládá z vysokého obsahu bílkovin, přiměřeného množství tuku a malého množství

uhlovodanů, a je doplňována vitaminy a minerály podle individuálních požadavků. Zakázán je alkohol

a kouření. Zelenina není omezována, ale ovoce je možno konzumovat pouze v malých dávkách, a to

nejlépe ovoce kyselé. Konzumace komplexních uhlovodanů, jako jsou fazole, kukuřice, brambory a

rýže, závisí na individuální reakci na ně.

Tato dieta obsahuje velké množství masa, což v poslední době vyvolalo opozici. Ačkoliv tato dieta

pomáhá k úpravě zmíněné poruchy, přemíra bílkovin v potravě vede k nedostatku vitaminu B3,

vápníku a magnézia, ke zvýšené tvorbě odpadních látek, jako je čpavek, který je karcinogenní, a dále

pak kyseliny močové. Vysoká konzumace masa přispívá k vzniku srdečních chorob a rakoviny tlustého

střeva, abychom si vyjmenovali alespoň dvě obecně známé nemoci. Není ještě rovněž jasné, jestli

dieta bohatá na bílkoviny, z dlouhodobého hlediska hypoglykémii nezhoršuje a nečiní ji neléčitelnou.

Tato dieta nepřipadá v úvahu pro lidi, kteří jsou na maso alergičtí a pro vegetariány. Ani pro tyto

pacienty není ještě vše ztraceno. Dr. Paavo Airola navrhl, po letech studií a experimentů, nový přístup

k léčení hypoglykémie dietou; je to dieta vegetariánská, založená na konzumaci obilovin, semen,

ořechů, ovoce a zeleniny. Doporučuje vařené lněné semeno, pohanku a proso, o kterých se říká,

že jsou vstřebávány pomalu a proto se z nich cukr uvolňuje postupně. Rovněž doporučuje mléko a

mléčné výrobky. Kaše z pohanky či prosa s trochou másla a sklenicí mléka či s jogurtem je jídlo, které

je několik hodin tráveno, může plně uspokojit a udrží optimální hladinu cukru v krvi. A vyhneme se při

tom rizikům, spojeným s přehnanou konzumací masa.

Doporučuje se rovněž přidávat k výživě doplňky vitaminů a minerálů, a dále pak byliny, jako jsou

kořen lékořice, vodilka, lobelka, měsíček zahradní, přeslička, čekanka a česnek. Někdy se předepisují

rovněž „přírodní“ tablety ze slinivky a štítné žlázy. Tyto tablety jsou vyráběny ze sušených a

rozemletých žláz, které jsou zmrazeny či zpracovány ve vákuu. Podle výrobců mají stejné blahodárné

účinky jako žlázy čerstvé.

Povzbuzující zprávou je, že lidé trpící hypoglykémií, mohou vést normální život a vyhnout se

projevům této nemoci za předpokladu, že si dají tu práci a najdou dietu, která jim vyhovuje a budou ji

přísně dodržovat. K tomu je potřeba připojit multivitamínové a multiminerálové doplňky výživy.

Dokonce se pak mohou cítit lépe, než zdraví lidé, kteří jedí nezdravou stravu. Hlavní věcí je však

vytrvat, protože při porušení této diety se příznaky nemoci vrátí. V krátkosti se dá říci, že by se

hypoglykemici měli vyhýbat všem nezdravým potravinám.