Rychlodiagnostika

 

Pohlédněte na svůj obličej a zkuste objevit, co znamenají některé znaky. Klikejte postupně na položky menu a v  jemných náznacích pronikejte do kouzla pohledové diagnostiky. Věřte, že už staří Čínští císaři využívali metod pohledové diagnostiky. Tuto rychlou metodu prosím chápejte jako jakési základní nahlédnutí do možností pohledové diagnostiky. Jen jako "ochutnávku" či vodítko k dalšímu Vašemu zájmu  či dalším krokům. Hlubší a podstatnější informace naleznete v dalších částek webu, které společně Vám mohou dát ucelenější obraz o možnostech...  Skutečnost je taková, že člověk MŮŽE být pánem svého zdraví a jeden z prvních kroků, který k tomu povede je naučit se rozumět signálům těla.