SlezinaPřesto, že je to orgán, který má minimálně dvě životně důležité funkce, může člověk přes jeho vážné poškození žít dále. Slezina je orgán, jenž odstraňuje z krevního oběhu červené krvinky vyprodukované z kostní dřeně zhruba před dvěma měsíci nebo krvinky, které jsou z nějakého důvodu „unavené“. ­Podílí se i na odstraňování buněk nebo cizích částic (mi­kroorganizmů), které do těla pronikly, a to za pomoci fagocytů a lym­focytů. Při onemocněních tenkého střeva nebo kostní dřeně přebírá i funkci tvorby červených krvinek – erytro­cytů.

Z duchovního hlediska nám slezina vyjadřuje otázku sympatií k lidem, rostlinám i přírodě. Máte-li ve svém okolí lidi, kteří se vám navenek jeví jako podrývači se sklonem k sebe­zni­ču­jící odpovědnosti, kterou samozřejmě vyžadují po okolí, jsou to lidi postižení právě oslabením tohoto orgánu. Projevy však mohou být různé: tito lidé např. rádi soudí ostatní (přestože jejich věty začínají slovy: „ty víš, že já se o nikoho nestarám, ale…“). Je to vlastně jejich alibizmus. Neříkám, že jsou tito lidé špatní, nečiním tak u žádného projevu nemoci. Důležité je uvědomit si, že všechny tyto projevy jsou jen voláním o pomoc a že si již duše tohoto nositele neví rady, a tak využívá jeho projevu a očekává, až se v okolí nahromadí lidé, kteří tohoto člověka poučí a nasměrují, případně ukážou chyby, jež na cestě životem udělal. Některé prameny uvádí slezinu taktéž jako filtr lymfy, jenž zachycuje potravinářská barviva, chemické látky a ponej­více barvy bílých potravin. Tyto látky se pak prostřednictvím svého párového orgánu – mandlí snaží vyloučit ven. Je-li slezina přetížena, je spotu moc a přichází známá angína. Můžeme opět použít diagnostiku z duhovky.

 


 

 

Toto přetížení poznáme i na obličeji. Prvotním příznakem přetížení je tmavé nebo zelenavé zabarvení na boku kořene nosu.

 


 

 

nebo zelenavými cévkami na boku spánků, které jsou dosti zřetelné u ma­lých dětí. Zvláště v dnešní do­bě, kdy je většina jejich stravy sestavena z mléčných produktů (bílá barva) a z pamlsků, čokoládek, bonbónů (potravinářská barviva) apod. Tyto příznaky jsou patrné též po obvodu duhovky, kde již nejde jen o nedokrvenost periferií a kůže, ale o stagnaci lymfatického systému. Vyznačuje se to daleko silněji vyznačeným černým kroužkem kolem okraje duhovky.

Doporučení k nápravě:

Imunaid- vzhledem k důležitosti tohoto orgánu na poli lymfatického systému, je velmi důležité jí mazlit... Tento preparát dokáže velmi podstatně ovlivnit dobrou činnost sleziny a lymfy jako takové. Amazonští indiáni využívají kočičí dráp i pro její protikancerogení funkci.

Iron plus a Power mins- vždy při nedostatku železa, tinitu....

Culevit- každý, koho trápí únava, ocení tento ojedinělý preparát