PlíceDalším v okruhu orgánové růžice je prvek kov, čili plíce – tlusté střevo (obr. 103). Plíce jsou orgánem, do něhož se přivádí z pravé srdeční komory „unavená“ krev, která se tu zbavuje oxidu uhličitého a obo­hacuje kyslíkem. Takto okysličená krev je znovu vedena do levé komory srdce, a odtud do celého těla. Vidíme, že tento orgán nahradit nelze, a měli bychom si ho vážit tak, jak si to jeho postavení v organizmu zasluhuje.

Z duchovního hlediska vyjadřují plíce naši schopnost brát a dávat (nádech a výdech). Jakmile neumíme brát, přijímat, anebo chceme-li jen brát, vzniká problém s nádechem. Naopak, zapomeneme-li na to, že v přírodě by mělo být vše v harmonii, a bu­deme-li jen dávat, zaměří se nápravné mechanismy na náš výdech. Vzpomeňte si na slovní obraty, které nás provázejí celý život, jako např. „já je vydusím“ (častý vztah nadřízený–podřízený), nebo přímluva matky k otci na dovolené, „nechej je alespoň chvíli volně dýchat“. Vidíte, že již dávno vlastně známe duševní funkce jednotlivých orgánů. Vlastně víme všichni všechno, jen o tom takto neuvažujeme. Závažnějším problémem je však astma. Tento problém mají většinou lidé, kteří se cítí být většími, jsou potlačeny jejich mocenské požadavky, křečovitě drží otěže majetku, velmi silný je u nich strach ze ztráty, ale velmi rádi berou. Astmatici, zamyslete se nad sebou a svým konáním, které si možná nesete z minulých bytí, a zkuste něco pro sebe i druhé udělat. Slovo „astma“ pochází z řečtiny a značí „úzkoprsost“. Chceme-li se zbavit astmatu, měli bychom se více otevřít světu, přestat lpět na materiálnu, nebát se nových věcí. Když chceme brát, musíme také dávat, jinak si jednoho dne vezmeme naposledy.

Jiné je to s kašlem u dětí. Už v předchozí kapitole (slezina) jsme mluvili o tzv. „udušených dětech“. U těchto dětí může problém vyústit od lehké anémie až po projevy nočního kašle nebo spouštění krve z nosu či zápal plic. To vše nám říká: rodiči, zamysli se, uvolni smyčku na krku svého nejbližšího a místo trestu používej dlaň k hlazení. Jen tak se může stát prožívaná nemoc zbytečnou a může navždy z něho, ale i z tebe odejít!

Plíce můžeme diagnostikovat v hlavní zóně na tvářích, kde jsou ohraničeny svým párovým orgánem – tlustým střevem.

 


 

 

. Na těchto místech diagnostikujeme různé vyrážky, tukové kuličky, stav pokožky (je-li mastná, plíce jsou obloženy tukem a hlenem). Nebo různé barevné nuance: živě červená – zánět, růžová – porucha plic – dušnost, namodralá – porucha plic, dušnost. U po­sled­ních dvou bývá jako spolupříznak často k vidění nateklá, zavodnělá tvář i tělo. Bílá až průsvitná – možné Tbc, namodralá až nafialovělá (jen skvrny) – možnost místních stagnací v plících, ale také vnitřního krvácení.

Chceme-li si zkontrolovat kondici a konstituci našich plic a zjistit, která plíce je na tom lépe, podívejme se na nosní dírky zespodu. Takto vypadají i vaše plíce. Je-li pravá dírka mohutnější – je i mohutnější či relativně kondičně lepší vaše pravá plíce.

 


 

 

Stejně tak nám ukazuje tato nerovnováha nosních dírek, nerovnováhu ve vztazích. Jestliže máme pravou dírku větší, máme daleko menší problémy přijmout muže či část života, kterou prezentuje mužský princip. Nebo je pravá dírka norma a levá je zúžená, pak tedy je potíž ve vztahu s matkou základně a z ženským principem následně. Znám ženu, která má pravou nosní dírku přicpanou nosní přepážkou. Nos má stále citlivý už po dobu několika let. Když jsme probírali dětství této ženy, naráželi jsme jen na samé problémy. Otec alkoholik a odešel, další otčímové a další trápení, které vyvrcholilo několikatiletým psychickým a fyzickým terorem. Jak má takováto osůbka nalézt normální harmonický vztah? Jde to , ale těžko. Vždy bude mít v nevědomí tu krutost mužů a velmi složitě se mužům bude otevírat. I když tady a teď bude věřit, někde v hloubce sebe sama bude mít vytvořeny bariery. Je také velmi zvláštní, že tyto osůbky inklinují k silným ženám. Ve velkém procentu se stává, že pokud máme disharmonii s mužským principem, budou nás přitahovat stejní rádci. Stejně poškozené dušičky, které jakoby znaly cestu, ale znají ji??? Je rada řešením ega nebo duše? Můžeme tedy radit rozumové pojetí nebo pojetí lásky. Může nám tedy radit osoba, která sama neví co se sebou? Vždy si pečlivě zvažme, kým se necháváme ovlivnit.A pánové , pokud máte takovouto partnerku, jen láska a trpělivost by měla vést vaše kroky. U nosu ještě zůstaneme. Na chřípí nosu můžeme diagnostikovat stav průdušek.

 

 

 

Jestliže se budeme dále zabývat plícemi a vyu­ži­jeme diagnostiky z duhovky, můžeme najít diagnostický bod ve 200300 na oku levém a 9001000 na oku pravém.

 


 

 

Temný mrak, který tam můžeme najít, může být také znamením toho, že dotyčný překonal zápal plic. Tyto domněnky můžeme zkontrolovat dle vypadávání vlasů nad čelem, ale není to vždy pravidlem. Záleží na tom, v jakém věku k zápalu plic došlo. Sám jsem zápal plic prodělal ve dvou letech – oko o tom dosti zřetelně vypravuje. Na ruce diagnostikujeme jako zónu plic palec od kořene až po koneček . V této zóně můžeme objevitzačervenání – znamení zánětu, modrofialové zabarvení – stagnace dýchacích funkcí, nazelenání – rakovina. Také konečky prstů podrobené podrobnému zkoumání nám mohou leccos napovědět o stavu plic. Bílé konečky např. znamenají hlenovou akumulaci plic. Červené konečky znamenají přetížení oběhového systému, srdce a plic. Také objeví-li se zatvrdlina a k tomu purpurové zabarvení ve středu dlaně, je to znamení dlouhodobějšího problému dýchacího aparátu (hlenová a tuková akumulace).