Orgánová Růžice

 

 

V těle člověka dochází v příslušných orgánech k příjmu živných látek z prostředí (potrava, vzduch apod.), dále pak ke zpracování a uložení potřebných látek a k vylučování odpadů. Orgány dělíme podle anatomie na duté a plné.

Duté orgány: žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, žlučník a močový měchýř. Plné orgány: plíce, srdce, slezina, játra a ledviny.Z hlediska principu JANG a JIN se orgány dělí na tzv.:

a) Plné (JIN) – jejichž úkolem je zpracování a ukládání čistých látek.

b) Duté (JANG) – jejichž úkolem je příjem živných látek a jejich příprava k využití a odpadu.

c) Funkční obvody

tzv. tři ohřívače – spojují orgány hrudníku, břicha a močových cest s konečníkem. (JANG).

Obal srdce – veškerá krev mimo srdce (JIN).

d) Výjimečné (zázračné) útroby

mícha + mozek (CNS)

kostní tkáň

cévy.

e) Tkáně

kůže

chlupy, nehty, vlasy

šlachy, svaly

měkké vazivo, podkožní tkáň.

Dle principu JANG a JIN vytvářejí tyto orgány souvztažné dvojice:

srdce – tenké střevo

játra – žlučník

plíce – tlusté střevo

slezina, slinivka – žaludek

ledviny – močový měchýř.

Veškeré orgány jsou vzájemně propojeny a vzájemně se ovlivňují. Vše, co se odehrává uvnitř, se určitým způsobem projevuje i navenek. Pozorováním vnějších projevů lze posoudit stav vnitřních orgánů a tím také pochopit příčinu nemocí. Vzájemné účinky pěti orgánů jsou znázorněny na obrázku, kde propojovací čára,probíhající ve směru hodinových ručiček, znamená vzájemnou podporu orgánů, propojovací čárav protisměru hodinových ručiček znamená ničení a čáry uvnitř kruhu znamenají ovládání. Onemocnění jednoho orgánu obvykle vyvolá změny v jiných orgánech, např. dochází ke změně barvy kůže, hlasu, charakteru pulzu apod.

Tento pentagram nám může zároveň objasnit průběh nemoci, neboť vytváří systém, který má za úkol kontrolovat hladiny energií v jednotlivých orgánech. Jestliže dojde k přeplnění energií v jednom orgánu, automaticky „přepouští“ energii do druhého (podpora). Jestliže však orgán nemá dostatečnou hladinu energie, spustí mechanismus tlumení (únava) dráhou ovládání. Nedo­sáhne-li ani poté potřebných hodnot, bude se snažit okrádat orgán předešlý (nemoc). Pro objasnění uvedu příklad z psychické roviny. Představme si člověka veselého, spokojeného, ne­bojácného, bez nároků, který má všechny rád a se všemi vychází (zdraví). Pak je tu jiný člověk, který nevychází s lidmi nebo si myslí, že ho lidé neberou (sympatie – země). Tento člověk se snaží zpočátku okolí negativně ovlivnit v tom smyslu, že není vše tak růžové (energie ovládání, strach – voda). Pokud ani to nepomůže, tak se těm veselým snaží alespoň otrávit život např. pomluvami (krade radost – oheň).

Z čínské medicíny je známo, že každému orgánu je přiřazen určitý prvek, barva, roční období a další pojmy. I porušením harmonie člověka s okolní přírodou dochází k nemoci. Obvykle rozlišujeme tři příčiny nemocí.Jedná se o vnější, vnitřní a os­tat­­ní vlivy. Mezi vnější vlivy patří: vítr, teplo, vlhko, sucho, zima. Mezi vnitřní vlivy patří: hněv, radost, sympatie, smutek, strach. Mezi ostatní příčiny patří: nadměrné pití a jídlo, nadměrná únava, otravy, traumata, uštknutí hmyzem apod.Specifické rozdělení prvků

DŘEVO

Játra – žlučník

Barva: zelená, modravá

Chuť: kyselá

Projev: hněv, zlost, vytrvalost, agrese, malichernost

Indikátor: oči

Období: jaro 15. 2. až 14. 5.

Smysl: zrak

Klima: vítr

Játra vyjadřují náš světonázor, to jak pohlížíme na svět a jak na něj reagujeme. Jestliže bude například lpět na nedůležitém, pro naší duši zatěžujícím a zároveň odmítat či zatracovat potřebné a pro náš vývoj důležité, obrátí své funkce v náš neprospěch. Budeme pak přesyceni „jedy“ a do vylučování se přesunou živiny.

Žlučník vyjadřuje spokojenost, to jak jsme spokojeni se životem, partnerem, prací, domovem nebo třeba jen výzvami. Každé „proč já, proč mě…?“ je zrnkem písku do žlučovodu.

OHEŇ

Srdce – tenké střevo (obal srdce, trojitý ohřívač)

Barva: červená, oranžová

Chuť: hořká

Projev: obavy, radost, sadismus, koktání, smích, stagnace řeči

Indikátor: jazyk

Období: léto 15. 5. až 14. 7.

Smysl: řeč, hmat

Klima: teplo

Srdce je centrum všeho dění, mění se přesně podle emocí , kterými žijeme. Proto máme někdy srdce zatvrzelé, jindy před rozpuknutím. Jsou to prostě emoce.

Tenké střevo je náš archivář, zapisuje a přijímá přesně tak stravu, jak jsme schopni přijímat situace kolem nás. S čím jsme schopni se ztotožnit. Stejně tak i poukazuje na zmatky, které záměrně tvoříme v lidech kolem nás – nebo nevytváříme?

ZEMĚ

Slezina, slinivka – žaludek

Barva: žlutá, hnědá

Chuť: sladká

Projev: nervové napětí, přemýšlení, úzkost, odpovědnost, sympatie, puntičkářství

Indikátor: ústa, rty

Období: přechod léto – podzim 15. 7. až 14. 9.

Smysl: chuť

Klima: vlhko

Slezina vyjadřuje schopnost nezabývat se zbytečným, netrpět křivdami. Ten kdo rád přehazuje bláto- je sám jím pošpiněn.

Slinivka je orgánem lásky, vyjadřuje naše vnímání lásky, naší schopnost se láskou obdarovávat a obdarovávat.

Žaludek vyjadřuje schopnost trávit situace. Například závist způsobuje neschopnost trávit. Na žaludek velmi často působí naše finanční situace , náš postoj k ní.

KOV

Plíce – tlusté střevo

Barva: bílá

Chuť: pikantní

Projev: sklíčený, smutek, neklid, spravedlnost, urážlivost, plačtivost

Indikátor: nos

Období: podzim 15. 9. až 14. 11.

Smysl: čich

Klima: sucho

Plíce jsou orgánem, který vyjadřuje váhu v otázce braní a dávání. Vše v přírodě by mělo být v rovnováze.

Tlusté střevo vyjadřuje schopnost odpouštění a opouštění starého a nepotřebného. Vyrovnávání se z minulostí.

VODA

Ledviny – močový měchýř

Barva: černá, tmavě modrá

Chuť: slaná

Projev: strach, obavy, pýcha, moudrost

Indikátor: uši

Období: zima 15. 11. až14. 2.

Smysl: sluch

Klima: chlad

Ledviny jsou výrazem vztahů , takové máme ledviny- jaké prožíváme vztahy. Vztah je ovšem vyjádřením ke všemu - lidem, zvířatům i rostlinám. Moudrý má vztahy v pořádku.

Močové cesty a močový měchýř vyjadřuje strachy a obavy, ze všeho a o všechny.