LedvinyPrvek voda (viz orgánová ružice) v sobě zahrnuje ledviny, močový měchýř a pohlavní orgány. Ledviny v organizmu plní několik funkcí. Hlavní funkcí ledvin je kontrola a regulace tělních tekutin. Je-li přísun tekutin větší, ledviny začnou vylučovat více moči. V případě, že dojde ke ztrátě tekutin (např. úrazem, průjmem) nebo je příjem nedostatečný, začnou ledviny vodu zadržovat.

Další funkcí ledvin je vyrovnávání acidobazické rovnováhy. Když se změní alkalita krve nad určitou hranici, ledviny změní alkalitu moči a dochází opět k rovnováze. Proto můžeme jednoduchým testem pH moči zjistit, jak to s tím naším překyselením vlastně je. PH moči je 7, tedy, mělo by být.

Nutno zde připomenout ještě jednu důležitou funkci ledvin, a to vylučování škodlivin a zbytku rozpadu bílkovin.

Z duchovního hlediska se odráží na zdraví ledvin naše partnerské vztahy. Neděláme-li mezi lidmi rozdíly, máme-li všechny rádi a přitom na nich nelpíme, základní funkce budou naprosto bezchybné. Kdykoliv přesáhneme hranici harmonie mezi námi a okolím (např. máme o něco nebo někoho strach, nadřazujeme se nad něco nebo někoho, způsobujeme někomu bolest nebo jednání okolí bolí nás), začínají se spouštět nápravné mechanismy prostřednictvím poruch funkcí ledvin. Samozřejmě i žárlivost patří k neklamným známkám disharmonie ledvin (a zároveň srdce a jater). Kdykoli tedy na vás začnou působit nápravné mechanismy, zvolněte a uvažujte. V průběhu této kapitoly uvedu ještě několik příkladů, abychom trochu pronikli pod tenkou slupku duchovních příčin a mohli tak lépe zvládat problémy s tím související.

Ledviny jsou dvě stejně jako partneři. Pravá reprezentuje muže a problémy ve vztahu ve smyslu „ON“ a levá reprezentuje ženu a problémy ve vztahu ve smyslu „ONA“. Ledviny a problémy s jejich funkčností můžeme diagnostikovat pomoci iris diagnostiky na pravém i levém oku. V pravém oku ledvinu pravou, v levém oku ledvinu levou .

 


 

 

Špatná funkce odvodnění se projevuje otoky na různých místech těla a zároveň vaky pod očima.

 
 

Při nadměrné tvorbě a špatném vylučování kyseliny močové se nám pod očima objeví tmavé kruhy (až mnohdy modročerné). K tomuto znaku ještě pozorně prohlédneme obvod duhovky, zda tam nenalezneme tzv. bílé chomáčky vaty ( viz konstituce – hydrogení).

Ve své podstatě odráží tento problém možné sklony ke dně a revmatismu. Tyto dvě choroby bývají spojovány s psychic­kými spolupříčinami jako je panovačnost, lítost, agresivita, nesmiřitelnost, dominantnost (vzpomeňte na „vdovské kosti“), obviňování ostatních, obviňování sama sebe. Většinou si lidé, kteří již těmito chorobami trpí, zpočátku stěžují na prochládání končetin nebo nadměrné pocení. Velmi dobře jsou rozpoznatelní, protože si neustále stěžují na malé věci a mají takový naříkavý tón hlasu. V případě, že jejich největším problémem je strach, pak je poznáte při prvním podání ruky. Jejich dlaň je většinou mokrá, studená a bez sevření.

Jakmile přijdou ženy (resp. hlavně ženy) do poradny a už z dálky je evidentně vidět zablokovaný žlučník, v první řadě kontroluji v duhovce symboly pro močový měchýř .

Ve velké většině zde nacházím známky zánětu. K zánětu močového měchýře dochází po extrémním prožití pocitů strachu.

Trochu jiná situace je u lidí, kteří si nesou tuto zátěž z minulých bytí. Ve velké většině trpí opakovanými záněty močového měchýře – je možné, že minulé bytí prožili s nepříliš velkou dávkou citu a lásky a brali život velmi požitkářsky. Znám jednoho člověka, jenž má velké problémy s ledvinami, močovým měchýřem i se zažíváním. Dlouze jsme spolu rozebírali, o čem vlastně život je a nemohli jsme najít klíč k jeho závažným problémům. Celý jeho život byl jako velká houpačka, kde se střídaly úspěchy a prožitky neúspěchů. Jeho partnerka je velmi silná osobnost, dominantní, pragmatická, urážlivá, vztahovačná atd. K tomuto spojení určitě nedošlo náhodou. Pak se vše vysvětlilo: tento muž přiznal, že v době minulé neměl ten nejlepší přístup k životu a k ženám, k lidem vůbec. Ženy pro něho podle jeho vlastních slov „neměly větší hodnotu než žrádlo pro psy“. Tím se objevil klíč k jeho starostem a strastem. Život mu pouze nastavil zrcadlo jeho vlastního chování v minulosti. Musel pochopit, že každý úspěch, bohatství a sláva by měla být vyrovnána citem a láskou. Můžeme mít vše, co chceme, na co si jen pomyslíme. To poslední slovo je dosti důležité, protože myšlenka má obrovskou sílu. Pro názornost uvedu příklad: půjdeme do nové práce, na obchodní schůzku nebo nabídnout své nápady, ale před vstupem do místnosti si pomyslíme: „Stejně to nevyjde“. Už tam ani nemusíme chodit, protože právě jsme použili myšlenku k tomu, aby vesmír zablokoval náš úspěch. Dejte pozor na své myšlenky. Skuteční mistři vědí, že ještě než cokoliv v reálném čase proběhne, v našich myšlenkách, slovech a činech je již dávno rozhodnuto. Čili v životě, i part­nerském (ledviny), my rozhodujeme o tom, co a jak se bude dál dít, a když nastane čas sklizně a my musíme sklidit ovoce svých představ a my­šle­nek, případně i činů, nezlobme se a netrapme svou duši i tělo. Berme to, co přináší život tak, jak to přichází. Plánujme si vědomě budoucnost v tom duchu, jakou ji opravdu chceme mít – v lásce a štěstí, beze strachu a bez obav z bu­doucnosti. Uveďme své chování a jednání do souladu s přírodou, lidmi, rostlinstvem i zvířaty a budeme mít mnohem méně problémů.

Dalším znakem nedobré funkce ledvin je mramorové rozdělení bělma. Je to znak selhávání ledvin a tyto příznaky můžeme často sledovat u dialyzovaných pacientů. Selhávání ledvin nám signalizuje, že se již velmi silně příčíme přírodním zákonům a že tím někomu velmi ubližujeme. Třeba si vezměte člověka, který jen své okolí využívá, nebo oplácí dobro tím, že jen bere výhody, a v době, kdy by bylo potřeba podpořit a vrátit lásku danou, se otočí zády a věnuje se raději radovánkám života (vztah matka–syn) nebo odchází v této době k jiným partnerům (vztah muž–žena). Tito lidé by si měli uvědomit, že nejsou jenom oni na světě a že každý jednou bude potřebovat pomoc. Nevnímají-li první signály a neumí-li v sobě najít pocit vděčnosti, nápravné mechanismy je nakonec nasměrují k tomu, aby byli na této pomoci závislí (viz dialýza). Také dlouhodobá nedostatečnost energie v oblasti ledvin je velmi viditelná v oblasti ledvin. Na obrázku vidíme obraz ženy z chladných vztahů, která za vše viní své okolí a rodinu. Všichni za něco můžou a ona je ta nešťastná a nepochopená. Následně však můžeme diagnostikovat weragutuv záhyb a pod očima vrásky zklamání ze vztahů. Obočí nemá ani řád , ani sílu, ani houževnatost, ani směr. Vždy když vidíme takto řídké obočí, zároveň vidíme nízkou porci energie pro život.

 


 U mužů se objevuje častěji onemocnění prostaty nežli močového měchýře. Prostata má dvě základní funkce. Má jednak vylučovat sekrety pro zvlhčení vývodu močové trubice, jednak vylučovat sekret, který je součástí ejakulátu. Nejčastějším problémem prostaty je její zduření, jehož důsledkem bývá časté nutkání močit bez možnosti vyloučit plný močový měchýř. Prvním základním znakem problémů se zduřenou prostatou je, že při močení jsme stažení a nemůžeme tzv. močit „obloukem“, ale jen jakoby bez tlaku. Prostata v těle je zároveň zásobárnou zinku pro muže. Ostatně je prokázáno, že jestliže máme problémy s prostatou, vykazujeme velmi nízké hladiny zinku. Zinek je minerál, jehož dostatečná přítomnost poukazuje na člověka vysokých morálních kvalit. Možná, že někteří politici a podobně vysoce postavení lidé by mohli před nástupem do úřadu prokázat krevním obrazem jeho přítomnost a hodnoty…Prostata se také z duchovního hlediska považuje za část obrazu našeho ega. Je to obraz naší schopnosti a čistoty chování k ženám. Jestliže naše ego povyšuje muže na pány tvorstva, využívající ženy jen ke svému potěšení, zpohodlnění svého života, případně střídáme-li partnerku za partnerkou (bez ohledu na bolest, jež svým přelétavým způsobem svým partnerkám způsobujeme, a nejen jim), pak nápravné mechanismy začínají brzdit naše počínání zduřením prostaty až nádorem. Záleží na tom, v jakém stadiu se nacházíme.

 


 

 

Navíc je na tomto snímku velmi dobře vidět dvě vrásky , které vybíhají od koutku oka směrem k líci. Právě to jsou ty vrásky zklamání ze vztahů. Kolem duhovky je navíc vidět modro-šedivý oblouk, který ukazuje na špatný stav cév, jejich ztrátu pružnosti. Vše se však motá kolem vztahů. Zbytnění prostaty je vidět na otoku pod okem. Ne vždy se však takto projevuje. Někdy jde o zvrásnění, někdy naopak o hluboké kruhy pod očima.

Dosti rozšířeným problémem ledvin, jak u mužů, tak u žen, jsou ledvinové kameny a ledvinový písek. Tyto neduhy nalezneme v kruzích pod očima v podobě hrudek nebo v bělmu v podobě černé skvrny (takto i pod očima). Dalšími prvky , které nám naznačují tvorbu kamenů, jsou tzv. přeložená víčka).

 


 V horní oblasti čela můžeme diagnostikovat kameny pomocí temného zabarvení nebo i skvrn . Zároveň nám tento diagnostický prvek může poukazovat na tvorbu cyst nebo infekcí v ledvinách. Infekci nebo zánět v ledvinách či močových cestách objevíme ve stejné zóně, jen barva je jasně červená. Mohou tam být i červené skvrny, které někdy svědí. Ledvinové kameny a písek považuje duchovní medicína za rány, které uštědřujeme lidem kolem. Jsou jako šípy, jež jim v myšlenkách (když se na ně zlobíme) vstřelujeme do zad. Nebuďme tedy těmi střelci a ledviny nám poděkují tím, že budeme ušetřeni bolesti, spojené s od­chodem kamenů a písku.Někdy také slýcháme, že někomu ukradli dětství. Slýcháme o zneužitých osobách. Víte, my když dospějeme, máme spoustu snů a plánů. Máme děti a jakoby nic je do našich plánů přiřadíme. Ukliď, odnes ,dones a další naše výmysly mohou být ještě v pořádku, ale co když neznáme míru. Co když si uděláme z dětí levnou pracovní sílu? Stavíme dům a nejstarší dítě dostává úkol, stává se rodičem. Musíš hlídat, uklidit, uvařit, nakoupit atd. Nebo si pořídíme pozemek a začneme farmařit a co s dětmi. Nesmí být přece líní a tak je pod tlakem naženeme na galeje, promiňte, na pole. Děti si, ale chtějí hrát, chtějí ochutnávat svět. Také může být zneužíváno i fyzicky a doslovně a to už jsou opravdové extrémy. Všechny tyto typy zneužití můžeme vidět na tzv. vrásce" zneužití".

 


 

 

Jestliže se však tento jev s léty prohlubuje,pak se může na této vrásce vytvořit jakoby tuková sraženina, která poukazuje na ne zcela vyrovnaný stav v oblasti rodinných vztahů a to může vyústit ve vážnou chorobu pohlavních orgánů a nebo u žen prsou. Taktéž je pak zasažen  lymfatický systém.

Pomočování dětí je jednou ze specifických kapitol poruch ledvin a močového ústrojí. Nechci teď mluvit o fyzických problémech, vrozených vadách či nachlazení a infekci, tuto kategorii můžeme najít u problémů výše popsaných v kapitole o močovém měchýři. Chtěl bych upozornit rodiče (spíše jen matky), kteří bojují s tímto problémem svého potomka ve věku, kdy je dítě již školou povinné. Jedná se o jednoznačně psychickou poruchu, kdy se dítě domnívá, že je doma navíc a  na obtíž. Když mi přicházejí drobkové s tímto problémem do poradny, jejich matky na otázku: „Jste rozvedená, svobodná matka?“ nejčastěji odpovídají: „Ano“. Jsme u kořene problému. Tyto děti z vás podvědomě cítí, že v určitých chvílích jsou navíc. Není to tím, že byste je nemilovaly, ale že na ně přenášíte momentální emoce. Vezměte si příklad: zavolá vám přítel, abyste s ním šla večer do kina. Nejprve vás naplní radost, ale pak si vzpomenete, že máte dítě a co s ním. Takže nejdete, ale ještě chvíli to ve vás hlodá, že nemůžete. Nebo cítíte, že jste našla toho pravého a chcete si ho pozvat domů, ale ouha – je tam dítě a co vaše soukromí? Těchto příkladů může být tisíc, ale snad jste pochopily, že to není o nelásce. Většina maminek, které u mne byly, by za své ratolesti daly život, a přesto tyto problémy jejich drobkové měli. Vždy jsme našli stejnou příčinu. Proč to na děti takto působí? Děti se ještě dlouho po svém narození vracejí ve svých snech do svého pravého domova a zbavují se po „cestě domů“ všeho, co je za ten den zatížilo, a tak vzniká problém pomočování. Je třeba sjednotit své myšlenky a zkusit dát dohromady svého drobečka a partnera. Každopádně to jde a pak nemusíme mít strach, že nám život utíká, a že dítě v jistých fázích představuje překážku. Není tomu tak a vy to dobře víte. Zda-li se jedná o funkční poruchu močových cest a nebo močového měchýře zjistíme také v duhovce . Hledáme znamení zánětu nebo přímo degeneraci tkání .