Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Pohledová Diagnostika

 

Co je pohledová diagnostika? Je možno člověka diagnostikovat pouhým pohledem? Ano, již staří Čínští císaři byli obklopení nejlepšími lékaři-diagnostiky své doby. Ti měli za úkol důkladně pečovat o jejich zdraví i psychický stav

A to tak, aby se císař cítil vždy dobře byl při síle a těšil se plnému zdraví. Tito lékaři už tenkrát plně využívali možností pohledové diagnostiky, která v sobě skrývala řadu diagnostických oborů.

Naše tělo obsahuje celou řadu "displejů", na kterých si spolehlivě můžeme ověřit, jak náš organismus funguje, zda-li je vše v pořádku či naopak. Nutno říci, že tradiční východní medicíny disponují mírně odlišnou teorií zdraví a nemoci než západní nauky. Podle těch východních je budoucí nemoc poznatelná mnohem dříve než se začnou objevovat první příznaky.  Ano, již na úrovni nerovnováhy a nestability funkcí orgánů může být diagnostikována "budoucí nemoc". Je to snad nepochopitelné? Ne, je to jednoduché a logické. Je to něco jako když na palubní desce automobilu začne blikat červená kontrolka "mazání". Také bliká o hodně dříve než se motor zadře. A tak je to také na našich "tělesných dispejích". Blikají tam kontrolky, houkají alarmy a ještě dlouho se  nic neděje, nic nepociťujeme.

Vyléčit nemoc - nebo lépe řečeno usadit organismus zpět do rovnováhy v této fázi je mnohem jednodušší než zápolit se stavem, který již intenzivně pociťujeme jako diskomfort, bolest, selhání činnosti orgánů apod. Obvykle k tomu postačí správně nasměrovaná změna životního stylu, byliny a další přírodní substance, masáže, pozastavení se v životním tempu atd. Pohledová diagnostika v sobě skrývá možnost rozumět "řeči našeho těla " a včasným opatřením reagovat na vzniklou nerovnováhu. Na základní úrovni ji zvládne každý z nás. A je to jedním z kroků k vládě nad svým životem. Vždyť zdraví je předpokladem všeho ostatního v našem životě. Ovšem tohle motto nám může posloužit především, když jsme schopni si jeho moudro uvědomit včas...