Articles

Koenzym Q10

(Koenzym Q10 a srdceKoenzym Q10 - antioxidant)

 

Ing. Ivan Mach, Doplňky stravy, Grada, 2012, str. 78-80

 

Jako jeden z nejúčinějších antioxidantů snižuje riziko usazování LDL cholesterolu v cévách, zlepšuje imunitu, a prohlubuje regeneraci svalstva.

Probouzí vitalitu zejména při zvýšené únavě a dietách.

V roce 1978 získal angličan P.Mitchell Nobelovu cenu za chemii jako ocenění za objevení významu koenzymu Q 10 při produkci energie v buňkách.

 

Pro krátkost sledování zatím nelze dobře prokázat jeho účinky na prodloužení věku člověka. U laboratorních myší s průměrným věkem 17 týdnů však byl vliv na podávání koenzymu Q 10 na délku života prokázán jednoznačně. Ve skupině zvířat, kterým byl koenzym podáván tuto hranici přežilo 50% jedinců až do 23 týdne a dalších 10% jedinců až do 36. týdne věku. V kontrolní skupině bez koenzymu byla však mortalita (úmrtnost) ve 23 týdnu už stoprocentní! Kdyby takto skvěle fungoval koenzym Q 10 i u lidí, mohli by se dožít až fantastických 150 let.

 

Koenzym Q 10 byl potvrzen jako látka, která je nepostradatelná pro syntézu ATP v buňkách. Ta je nezbytným zdrojem energie pro všechny buňky celé rostlinné i živočišné říše.

 

Základem lékařských aplikací koenzymu Q 10 jako doplňku stravy je prevence podpůrná léčba kardiovaskulárních onemocnění tímto silným antioxidantem. Podávání koenzymu Q 10 vede k podstatnému a měřitelnému zlepšení srdeční slabosti, prodloužení aktivní fáze života pacientů s oslabeným srdcem, zkrácení doby jejich hospitalizace, a ke snížení rizika dalších komplikací, jako jsou astma cardiale nebo plicní otok.

 

Podpora užívání léku proti cholesterolu

Tzv. statinové léky se užívají při zvýšené hladině cholesterolu, který vzniká v játrech podobnou cestou jako koenzym Q 10. Při podávání statinů se sice snižuje tvorba cholesterolu v játrech, ale klesá také produkce koenzymu Q 10. Velká část pacientů užívajících ke snížení hladiny cholesterolu statiny se často současně léčí na některé kardiovaskulární onemocnění. Ti naopak potřebují více koenzymu Q 10 na posílení srdečního svalu. Proto je vhodné těmto pacientům podávat současně se statiny koenzym Q 10 v podobě doplňků stravy.

 

Také účinky některých dalších léků, jako jsou kardiotonika, betablokátory, a blokátory kalciového kanálu, jsou vlivem Q10 zesilovány. Má to tu výhodu, že většina pacientů, užívajících tyto léky, má příznivé léčebné výsledky a po čase může dávky léků snižovat. To je velmi žádoucí vzhledem k jejich vedlejším účinkům.

 

Jako velmi perspektivní se ukazuje podávání koenzymu Q 10 v rámci podpůrné terapie i při paradontóze a zvonění v uších.

 

 


 

Koenzym Q10 (Ubidekarenon či Ubichinon)

 

 

 

Zdraví a potravní doplňky, RNDr. Petr Fořt , Ikar 2005, str. 266

 

 

 

Q10 je znám relativně dlouho, do povědomí široké odborné veřejnosti však vstoupil až roku 1978, kdy za jeho výzkum dostal Angličan Peter Mitchell Nobelovu cenu!

 

Koenzym je sloučenina, kterou potřebují enzymy jako jakýsi “startér” své aktivity. Q10 takto působí v mitochondriích, což jsou nitrobuněčné elektrárny, spalující živiny, z nichž tímto postupem tvoří energii za přístupu kyslíku. Tomuto procesu se říká “buněčné dýchání”. Jakmile něco v tomto řetězu akcí, využívajících kyslík, dobře nefunguje, vzniká zásadní problém pro celý organismus.

 

Důvod k užívání Q10 spočívá nejen v jeho funkcích, ale především ve skutečnosti, že v situacích běžně se v průběhu života objevujících, totiž především při různých onemocněních a v důsledku stárnutí, klesá jeho tvorba. Z tohoto pohledu je nejdůležitější použití Q10 u kardiaků a stárnoucích osob.

 

Q10 je řadu let klinicky testován, a dokonce i používán, především u kardiaků a osob trpících vysoký cholesterolem, k prevenci důsledků poškození po ozařování a chemoterapii, jako jeden z účinných léčebných prostředků proti parodontóze, příznivý efekt byl také zaznamenán u parkinsonismu, beze sporu je účinný jako prostředek ke zvýšení výkonu ve sportu (současně jako ochrana přetížení srdce), uplatní se jako prostředek pro zmírnění stárnutí, chronické únavy, artritidy, proti roztroušené skleróze, diabetu, neplodnosti u mužů a také jako mimořádně efektní prostředek rekonvalescence po mozkové mrtvici. Většina indikací, pokud ne všechny uvedené, je ověřena studiemi.

 

 

 

Doporučené dávky:

 

Preventivně 30 mg denně, terapeuticky minimálně 100, v některých případech až 500 mg denně. Koenzym Q 10 se doporučuje užívat vždy, jsme-li nucení užívat léky snižující cholesterol a lipidy, tedy tzv. statinů. Osobně to považuji za velmi rozumné doporučení.

 

Dosud nebyly zaznamenány žádné negativní vedlejší účinky, a to ani v případě výrazného předávkování.