Vážený návštěvníku,

tyto stránky byly vytvořeny, aby zjednodušily pohled na výživu,

projasnily vliv dlouhodobého působení výživy na zdraví

a poskytly pomoc při utváření základní uživatelské

znalosti látek zdraví ovlivňujících.

 

Nekladou si za cíl směřovat pouze jedním směrem,

ale poskytnout širší informace,

ze kterých je možno si vybrat a úspěšně použít.

 

A to vše pokud možno jednoduše, prakticky a přesto odborně,

s využitím nejméně dvacetiletých reálných zkušeností stovek konkrétních lidí,

kteří přispěli svými osobními zkušenostmi.

 

Odborné citace jsou pečlivě vybrány z knih fundovaných autorů,

z nichž většina je světoznámých a o jejichž odborný názor

je možno se s důvěrou opřít.

 

 

 

 

ZODPOVĚDNOST

JEDNODUCHOST

PRAKTIČNOST

ODBORNOST

ÚČINEK

UŽITEK

VÝVOJ

CÍL